Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Toppstuga får byggas men ingen lift dit

/

Annons

Skidanläggningen ligger inom Städjan-Nipfjällets naturreservat och avslagen har motiverats med att utbyggnaden skulle vara till skada för såväl rennäringen och naturvården som det rörliga friluftslivet.

Älvdalens kommun har däremot tillstyrkt utbyggnaden.

P-G Nilsson, Fjätervålens chef, säger att liftutbyggnaden är planerad att genomföras på mark som bolaget redan arrenderar av Naturvårdsverket.

– Vi finner det en aning märkligt att länsstyrelsen meddelat oss tillstånd att få bygga toppstuga uppe på kalfjället dit den nya liftsträckningen skulle gå, men vi nekas tillstånd att bjuda möjligheter att ta sig dit, säger han.

Är förlängning av liften med 450 meter en förutsättning för projektet Tre Toppar ?

– I och för sig behövs utbyggnaden för projektets genomförande så som det är tänkt, men från Fjätervålen driver vi inte Tre Toppar, säger P-G Nilsson och tillägger att Fjätervålen har en blandad ägarkrets av privatpersoner där flera är emot Tre Toppar.

– Därmed inte sagt att Fjätervålen dragit sig ur. Blir Tre Toppar av är vi beredda att bygga vår del.

Tidningen har fögäves sökt få en kommentar från ansvariga vid länsstyrelsens miljövårdsenhet.

Stadsarkitekt Tomas Almgren, Älvdalens kommun, motiverar kommunens ställningstagande beträffande liftutbyggnaden med hänvisning till den så kallade Fjälldeklarationen som kom till för cirka 15 år sedan i samband med bildandet av Fulufjällets nationalpark.

– Enligt intentionerna i deklarationen ska det vara lättare att ge dispens och undantag från reservatsbestämmelserna. Vi kan kalla det att bestämmelserna mjukats upp, säger Tomas Almgren.

Beträffande att länsstyrelsen tillstyrker uppförande av en toppstuga på kalfjället, men avstyrker en utbyggnad av liften finner han inte det förhållandet så märkligt som P-G Nilsson.

– Det är ju vanligt att bygga övernattningsstugor och raststugor till gagn för det rörliga friluftslivet och det är väl i den andan myndigheterna bedömt det här ärendet, säger han.

P-G Nilsson och Fjätervålens Skidlift AB tänker dock inte ge sig.

– Självklart går vi vidare till Miljööverdomstolen. Det är dock tråkigt att det ska behöva bli så utdraget i tid. Bolaget går bra och vi ligger över budget. Vi känner att det finns ytterligare utvecklingspotential om vi bara får gehör för våra argument.

Mer läsning

Annons