Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omarrondering eller inte i Älvdalen – på torsdag tas beslutet

Ja eller nej, på torsdag kan nästa steg tas mot en stor omarrondering i Älvdalen. Då kommer delägarna i Älvdalens besparingsskog att besluta om Besparingsskogen ska ställa sig positva eller ej till en omarrondering.

Annons

I Älvdalen beräknas det finnas 1600 fastighetsägare som berörs av det beslut som jordägarstämman ska fatta på torsdag.

Skog norr om Älvdalen som kan få ny ägare.

Stämman i Älvdalens besparingsskog ska då besluta om ansökan om omarrondering och om att avstå mark till den omarronderingen. Det sedan en ansökan om en förstudie lämnats in och informationsmöten hållits.

I kallelsen till stämman finns allmänningsstyrelsens förslag att ansöka om att omarronderingen genomförs i enlighet med de förstudier som redovisats. En omarrondering skulle för besparingsskogen innebära en värdeökning med 10,7 miljoner kronor, enligt den ekonomiska prövning som Länsstyrelsen och Lantmäteriet genomfört.

Ulf Andersson är förvaltare på Älvdalens besparingsskog och förklarar att det nu är upp till deltagarna på stämman att fatta beslut om Besparingsskogen ska gå vidare och lämna in en ansökan om omarrondering.

– Allmänningsstyrelsen har föreslagit att gå vidare med en ansökan om en omarrondering, men det är stämman som ska besluta. Blir det ett nej från stämman så stannar det då, förklarar Ulf Andersson.

Däremot kan fortfarande enskilda markägare lämna in ansökan. Om det sker så kommer Lantmäteriet att genomföra en opinionsprövning för att styrka att en majoritet av markägarna är för en omarrondering. Det gäller också om det är Besparingsskogen som gör ansökan.

För markägarna innebär en omarrondering att deras innehav förändras då mindre skogsskiften slås samman. Det innebär också stora utgifter för små markägare som ska betala för kostnaderna för omarronderingen. En beräknad kostnad för markägarna i Älvdalen är 1500 kronor per hektar.

– Det blir stora pengar för många som måste låna till till kostnaderna för omarronderingen. Det samtidigt som ett avverkningsstopp införs, förklarar en orolig markägare inför beslutet.

– Det här handlar om att betala för någonting som man redan äger. Nu ska ett statligt verk som har krav på lönsamhet hantera ärendet, säger markägaren och syftar på Lantmäteriet och hoppas att stämman säger nej till omarronderingen.

När det gäller frågan om jakt och fiske så kommer inte de att påverkas av omarronderingen enligt information från Länsstyrelsen. Det kommer heller inte att finnas någon lägre gräns för hur mycket skog en markägare måste äga.

– Däremot kan markägare välja att avstå från mark och istället få pengar som kompensation, säger Kerstin Granath på Länsstyrelsen som genomfört en förstudie inför en eventuell omarrondering.

Vid ett ja till att gå vidare med ansökan om en omarrodering, så kommer omarroderingen av etapp ett att vara klar i juni 2021.

– Den förstudie som är gjord redovisar förutsättningarna i Älvdalen. Nu är det upp till varje markägare att fatta beslut. Allmänningsstyrelsen i Besparingsskogen, som är en stor markägare, är positiv till en omarrondering, förklarar Ulf Andersson.

Det som sker på stämman är inte offentligt och media får då inte närvara.

Mer läsning

Annons