Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Oförsvarligt övergrepp"på märkligt fornminne

/
  • Körning rätt över fossila åkrar och odlingsrösen har förstört den fasta fornlämningen på Dödåsen menar Herje Dahlin.
  • Med tunga traktorer har skogsägaren kört rätt över en gammal hålväg i fornminnesområdet.
  • Besviken. Herje Dahlin är besviken och ledsen sedan en markägare förstört en märklig fornlämning söder om Evertsberg.
  • Inom området är det gott om odlingsrösen som de första brukarna av området har lagt upp för att kunna bruka jorden.

Annons

Herje Dahlin har anmält brottet till länsstyrelsen som efter inspektion på platsen kan komma att överlämna ärendet till åklagare. Det brott som markägaren kan bli dömd för kan ge upp till sex månaders fängelse.

Herje Dahlin undervisar både skogsbrukselever och anställda vid olika skogsbolag. Det han lär ut och vurmar mycket för är att lagar och bestämmelser ska följas. Att bruka skogen och skydda kultur- och fornminnen är lika viktigt enligt lagen.

Under flera år har han tagit med sina elever till Dödåsen, en mil söder om Evertsberg. Dödåsen är ett gammalt så kallat Ödesbol, som enligt de uppgifter som finns ska ha övergivits på 1300-talet, men använts senare som fäbodar för Oxberg, fäbodar som dock övergavs i början av förra seklet.

Herje Dahlin menar att Dödåsen är ett av Älvdalens mest märkliga fornminnen och mycket gammalt.

- Allt tyder på att det varit i bruk under en tid av flera tusen år, kanske började det användas redan på bronsåldern, för över 3 000 år sedan.

Inom området, som är registrerat som fast fornlämning, finns flera så kallade fossila åkrar, som troligen brukades med träredskap. Här finns också många odlingsrösen och husgrunder.

Under en gallring i våras har nu markägaren skadat de lagskyddade fornlämningarna.

- De har kört rätt över en gammal hålväg, det är djupa körskador rakt över fossila åkrar och odlingsrösen och de har inte, som man ska göra, tagit ned träd vid fornlämningarna när de gallrat.

- Man tror sig vara förflyttad till 60-70-talet, en tid då ingen hänsyn togs över huvud taget, säger Herje Dahlin.

Länsantikvarie Ulf Löwvall tror inte att Dödåsen som boställe är så gammalt som Herje Dahlin säger.

- Troligen är det från järnåldern eller tidig medeltid, men det är inte mindre intressant för det. Det finns få sådana här platser kvar.

- Vi ska titta på detta så fort som möjligt. Är det som Herje Dahlin säger och vi inte får någon bra förklaring från markägaren är det vår skyldighet att överlämna ärendet till åklagare.

Markägaren för det aktuella området är Weda Skog. Ulf Bergkvist säger:

- Vi har gallrat på frusen mark för att minimera skadorna och vi anser att vi tagit den hänsyn som ska tas och vår entrepenör har gjort det på ett pietetsfullt sätt.

- Vi värnar verkligen om miljön. Vi har till exempel sett till att det blivit en vandringsled genom området och en slogbod på högsta punkten.

Mer läsning

Annons