Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jätteanläggning för pellets planeras i Älvdalen

/
  • Jätteanläggning. På industriområdet i Märbäck kommer det nya bioenergikombinatet att byggas. Planerad byggstart är i sommar.

Annons

- Vi håller just på att gå igenom de sista detaljerna till ansökan om bygglov, säger Björn Antonsson.

På onsdag tar byggnadsnämnden i Älvdalen upp ärendet med en inbjudan till samråd angående förslag till ändring av detaljplan för Märbäck industriområde.

Planen upprättas för att möjliggöra byggande av en större fabrik för pelletstillverkning i ett kvarter som varit avsett för småindustri. Högsta tillåtna bygghöjd ökas till 18 meter. Planändringen berör endast två byggnadskvarter. Tekniska nämnden har inga synpunkter på förslaget till ändring av detaljplanen.

Enligt Björn Antonsson är marknaden för pellets enorm, både i Sverige och utomlands.

Förhoppningen är att bygget på ett nytt bioenergikombinat för tillverkning av pellets, el och fjärrvärme får en byggstart i sommar.

- Någon gång under oktober till december 2008 ska anläggningen förhoppningsvis vara klar, fortsätter Björn Antonsson.

Byggnaden blir 2 200 kvadratmeter stor.

- Råvaror till anläggningen har säkerställts.

Enligt Björn Antonsson handlar det 100 000 kubikmeter Fub bioenergiråvaror per år. Det motsvarar 2 500 till 3 000 årliga timmerbilslaster, cirka 20 fordon per dag.

Logistiken ska inte bli några större problem, tror Björn Antonsson, då nämnda antal lastfordon ändå passerar platsen.

Björn Antonsson räknar med att ett 20-tal personer kommer att anställas i pelletsverket. Dessutom tillkommer ytterligare fem anställningar, vars uppgift blir att arbeta med bränsleförbrukningen till verket.

En begäran från lokalt boende i närområdet angående en konskvensutredning av miljön kring den nya anläggningen har lämnats över till miljökontoret i Älvdalen, med anledning av den nya anläggningens stora dimensioner, inte minst ifråga om transporter.

Mer läsning

Annons