Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt större organ skapar avstånd

Annons

Iansvarskommitténs första utredning (SOU 2003:123) beskrivs centraliseringen och neddragningarna inom statsförvaltningen och man konstaterar att detta försvårat samverkan samt skapat en ökad sektorisering. Det märkliga är att den beskrivna utvecklingen verkar tas för given av kommittén. Den enda kritik man kan skönja i utredningen är att neddragningarna gjorts utan någon samlad statlig styrning.

Ansvarskommittén kommer med sitt slutbetänkande i slutet av februari. Det som sipprat ut är dock illavarslande. Mot de statliga myndigheternas agerande verkar utredningen i sitt fortsatta arbete ställa den traditionella läns- och kommunstrukturen.

Ansvarskommitténs ordförande och landshövdingen i Västmanland, Mats Svegfors har i DN den 10 december förra året uttryckt detta som att "politiker på lokal och regional nivå möter en stat som är fragmenterad och i praktiken omöjlig att samverka och förhandla med". Frågan är då vad det är som bör förändras? Ska de politiska organen anpassa sig efter de bångstyriga statliga myndigheterna och verken, eller är det de senare som ska anpassa sig efter politikens strukturer och därmed ta sin huvuduppgift på allvar som rimligen bör vara att tjäna hela befolkningen och dess behov?

Ansvarskommittén verkar nu välja samma väg som de statliga myndigheterna och förorda att de politiska organen inrättar sig i större regionala enheter. Man kommer att föreslå att flera län slås samman. Det är en resignation inför centralismens idé om att allt blir bättre bara det blir större.

Det är ingen tvekan om att Sveriges inland står inför stora demografiska och strukturella problem. Att i det läget känna sig trygg i en större famn är naturligt, men förrädiskt. Hur ska till exempel Härjedalen få mer av utveckling bara för att man går upp i ett större Norrlandslän? Skulle en politiker från Älvdalen som åker till ett regionfullmäktige i Karlstad eller Västerås kunna göra sin röst hörd? Om vederbörande alls är välkommen. Det nämligen inte säkert att det finns plats för en älvdaling i den nya storregionens beslutande församling.

Som centerpartist är det för mig självklart att motarbeta allt som ger större byråkrati, längre beslutsvägar samt längre fysiska vägar för folk att nå ett politiskt och administrativt centrum. Därmed inte sagt att det är bra som det är.

Men den offentliga sektorn bör i stället för att centralisera och slå ihop bygga mer på samordning och samarbete. Den politiska styrningen av regionen bör därför enligt min mening vara kvar i den storlek vårt län har i dag.

Den statliga styrningen av länet genom länsstyrelsen kan dock rationaliseras. Dessutom bör flera av länsstyrelsens funktioner föras över till kommun och region, strandskydds- och kulturskyddsärenden samt viltvårdsfrågor för att nämna några exempel. Den tillsyn och juridiska överprövning det huvudsakligen handlar om i övrigt kan säkert bedrivas tillsammans med annat län, till exempel Gävleborg, med vilka vi redan har ett stort samarbete.

DAN WESTERBERG

Mer läsning

Annons