Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldreförsörjningsstödet inte lika för alla

Annons

Svar till Olle Vejde

I sin insändare har Olle Vejde som rubrik "Förakt för fakta". Min rubrik kunde lyda: "Här kommer fakta som inte är att förakta".

Det finns två skäl till att jag skriver "gratisförmåner". Det viktigaste är att det är sant, det andra är att det väcker starka känslor. Jag gick inte ut med denna information annars.

Sedan har jag naturligtvis baktanken att ordet "gratisförmåner" skulle få någon ansvarig politiker att påstå att dessa inte finns. Men de har förmodligen, till skillnad mot Olle Vejde, läst propositionen.

Först ett klarläggande: Den 3 september 1998 fick Margot Wallström i uppdrag att lämna förslag om hur den "ekonomiska tryggheten för äldre invandrare skulle utformas" (ÄFS). Jag använder alltså ÄFS på samma sätt som står i propositionen och vilken grupp som framför allt avses är givet.

Vad gäller "gratisförmånerna" så står det i propositionen 2002/01:136 jag citerar:

"Den för SBTP fastställda skäliga levnadsnivån torde vara relevant även för äldreförsörjningsstödet. Denna nivå bedöms möjliggöra för äldre att få sina behov tillgodosedda både vad gäller de nödvändiga vardagsutgifter... ...för hushållsel, hemförsäkring, läkarvård och läkemedel, viss tandvård samt skäliga kostnader för resor samt nyanskaffning av möbler och husgeråd".

Om någon saknar medel, vilket vi får förutsätta att en flykting gör vad är då skälig ersättning? Naturligtvis att man får det man behöver. Med andra ord gratis.

Vilka är de resor som skälig ersättning ska ges för? Så här står det om att besöka anhöriga:

"Att ha en lika strikt tillämpning för äldreförsörjningsstödet som för det ekonomiska bistånd som utbetalas av socialtjänsten är inte lämpligt med tanke på den speciella målgruppen för stödet. Personer som invandrat till Sverige vid relativ hög ålder har i regel starkare anknytning till sitt gamla hemland än personer som invandrat i unga år.

Det vore orimligt om kriterierna för äldreförsörjningsstöd skulle göra det omöjligt att besöka hemlandet. Av humanitära skäl bör därför en vistelse utanför EES-området på högst tre månader tillåtas utan att rätten till äldreförsörjningsstöd upphör. 4 kap. 2 § socialförsäkringslagen (1999:799) föreslås därför kompletteras med en bestämmelse med denna innebörd".

Det vore intressant att veta vart resorna går, eftersom det är vi skattebetalare som står för notan. Själv har jag inte klarat detta.

Vad gäller uppräkningen av pensionerna råder det delade meningar hur stor eller liten den är. Det finns cirka 300 000 fattigpensionärer som enbart har en garantipension på 4500-5500 per månad.

En uppräkning av deras pension på tolv procent på tio år kan man nästan säga är försumbart.

Det finns mycket att förundras över i propositionen 2002/01:136 därför ska jag lägga ut propositionen på min hemsida. För att hitta till sidan använder man en sökmotor och mitt namn.

Vem som känner förakt för fakta överlåter jag till läsarna att bedöma.

KJELL G FORSLUND

Mer läsning

Annons