Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åkerholme blir rättssak

Annons

Händelsen som ligger till grund för länsstyrelsens åtalsbegäran mot lantbrukaren härrör från oktober 2003 då lantbrukaren satte i gång arbetet med att ta bort åkerholmen i Noret. En grävmaskin fanns på plats och stenar hade sprängts bort då kommunens miljöinspektör besökte platsen sedan han fått order från länsstyrelsen om att omedelbart stoppa arbetet.

Åkerholmar är skyddade områden enligt miljöbalken och definieras enligt följande: "Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark".

Länsstyrelsen begärde ett yttrande från lantbrukaren som genom ett ombud från LRF konsult svarade att han inte ansåg att marken kunde räknas som en åkerholme då den inte helt omgavs av åkermark utan även omgavs av ett dike. Han försvarade även arbetet med att sten i marken kring holmen gjorde det svårt att plöja utan att köra sönder maskinerna och att då dessa stenar grävdes upp hade man även passat på att spränga bort åkerholmens berg i dagen.

I yttrandet hävdar lantbrukaren även att åtgärderna endast inneburit en mindre inverkan i området och att träd fortfarande står kvar på platsen. LRF:s jurist menade även att termen "åker-holme" inte finns definierad i lagen.

Länsstyrelsen godtar dock inte förklaringen utan anser att de diken som lantbrukaren hänvisar till ska ses som ett naturligt inslag i åkermark. Ärendet överlämnas nu därför till åklagar- myndigheten då man anser att det finns misstankar om brott.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons