Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ägglöst vaccin ger lovande resultat

Annons

Insektsceller kan vara lika bra som hönsägg när det gäller att tillverka vaccin mot influensa. Världens forskare arbetar febrilt för att hitta metoder att skynda på den i dag mycket dyra och tidskrävande processen. En ny studie ökar hoppet om att lyckas.

I dag drar världens hönor och tuppar ett tungt lass i vaccintillverkningen inför influensasäsongerna, för att inte tala om hur de skulle få jobba om en pandemi (världsomspännande influensaepidemi) skulle slå till. I dag går det åt flera hundra miljoner ägg varje år för att täcka världens efterfrågan.

Virusstammarna odlas inuti de befruktade äggen. Därefter renas viruset, avdödas, vidarebehandlas och paketeras. Hela processen, frakten till kund borträknad, tar mellan tre och sex månader.

Det borde finnas smartare metoder att framställa vaccin på, har forskarna länge ansett, men ännu har ingen på allvar lyckats utmana hönsägget trots att metoden är både gammal, sårbar, tidskrävande och inte minst ofantligt dyr. Bara ett fåtal av världens länder har i dag en egen inhemsk produktion av influensavaccin, bland dem Nederländerna, Italien, Frankrike, Storbritannien, Kina, Kanada och Australien. Jättenationen USA importerar merparten av sitt vaccin trots att landet använder en tredjedel av världsmarknadens influensavaccin varje säsong.

Sverige gjorde en riktig brakförlust på den vaccintillverkning som pågick här i liten skala på 1970-talet, men som snabbt lades ned. Den baserades på hönsägg. En eventuell kommande svensk eller samnordisk vaccinproduktion skulle sannolikt försöka använda någon form av cellodlingsteknik, trots de frågetecken som fortfarande kringgärdar de nya och vetenskapligt inte riktigt undersökta metoderna.

Så gott som samtliga större vaccintillverkare lägger forskningskrut på att komma ifrån äggen. Sanofi Pasteur, Baxter, Solvay och Chiron ligger alla långt framme med sina cellodlingsprojekt, men ännu finns många detaljer kvar att lösa innan de nya vaccinerna kan sprutas in i allmänhetens överarmar. I Nederländerna finns visserligen ett par cellodlade influensavacciner som är godkända, men bara för den lokala marknaden. De tillverkas med hjälp av djurceller.

I kommande nummer av det amerikanska medicinsällskapets tidskrift Jama publiceras en studie som ger ytterligare hopp inför framtiden. Studien har finansierats av företaget Protein Sciences och forskarna bakom den har lyckats framställa ett verksamt vaccin genom att använda sig av insektsceller, för övrigt enligt ungefär samma metod som ligger bakom tillverkningen av vacciner mot humant papylomvirus och hepatit B.

Insektscellerna infekterades med ett så kallat Baculovirus (ett virus som bara smittar djur) som med hjälp av rekombinant DNA-teknik, som det kallas när forskarna har klippt och klistrat i arvsmassan, också bar på delar av influensavirus. Den förhållandevis enkla odlingsmetoden gav ett vaccin som sedan testades bland 460 friska personer mellan 18 och 49 år under influensasäsongen 2004_2005, då tre olika och relativt beskedliga virusstammar härjade. Tyvärr testades inte vaccinet mot vanligt hönsäggsproducerat vaccin, utan jämfördes i två olika koncentrationer med verkningslös substans (placebo). De 301 personer som fick testvaccinet löpte 86 procents minskad risk att drabbas av influensa jämfört med dem som fick placebo, enligt studien.

Nu återstår först och främst studier i större skala innan produktionen kan sätta igång. Inte minst återstår den mest brännande frågan att besvara: Fungerar vaccinet på de människor som behöver det mest, nämligen personer över 65?

Världens stressade värphöns hoppas kanske att svaret är ja.

TT

Mer läsning

Annons