Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

5,2 miljoner till elvägsprojektet

NCC och Elways får 5,2 miljoner i statligt utvecklingsstöd av Energimyndigheten för elvägen och utvecklingen den speciella elförande balk som byggs med SSAB- och Outokumpustål och som ska fräsas ned i vägbanan i Borlänge.

Annons

Stödet från Energimyndigheterna kommer dagarna efter Dalarnas uppslutning bakom NCC:s ansökan till Trafikverket till ett demonstrationsprojekt i handelsbussens slinga i Borlänge.

– Tack vare stödet från Energimyndigheten kan vi nu utveckla en storskalig produktion och hitta en effektiv anläggning av elskenan i vägbanan. Innan 2016 räknar vi med att elskenan kan testas på ett par allmänna vägar i landet, bland annat i Borlänge, säger uppfinnaren Gunnar Asplund.

Han berättar att Trafikverket i början av april planerar att avgöra vilka demonstrationsprojekt som får stöd till det förkommersiella projekt Elways vill utprova i Borlänge. Då kan det i bästa fall tillkomma ytterligare 50 statliga miljoner,

Sedan 2009 utvecklar Elways en elektrifierad bilväg med stöd av Energimyndigheten. 2011 började samarbetet med NCC som byggde en testväg vid Arlanda. Två års tester visar att skenan förser elbilar effektivt med el, även med vatten, snö, is, grus på vägen.

– Vad vi nu gör är att ta fram en ny generation vägskena baserade på de prov, tester och erfarenheter vi vunnit i Arlanda. Det handlar om en del tekniska förändringar, och om att utveckla en produkt som går att tillverka mer ekonomiskt och går att lägga ut fortare, säger Asplund som säger att skenan också skyddas av en rad patent och patentansökningar som just nu prövas hos patentmyndigheterna.

Bärande i den nya balken är ett trögrostande stål från SSAB och speciella rostfria stål som man kommer att ta från Outokumpu.

Stödet ska användas för att utveckla metoder för storskalig tillverkning av elskenor, att anlägga och förankra dessa i vägbanan på ett effektivt och stabilt sätt. Målet är att få fram en metod att lägga en kilometer skena i timme.

På NCC, som är projektledare, är man också mycket förhoppningsfull

–V i tror denna innovativa elväg kan öka efterfrågan på elfordon. Genom att förverkliga den kan vi bidra till regeringens mål att bryta beroendet av fossilt bränsle. Det ligger helt i linje med NCC:s mål att bygga ett hållbart samhälle, säger Hans Säll, marknads- och affärsutvecklingschef, NCC Roads.

På Energimyndigheten är man också hoppfull:

– Vi har i uppdrag att energieffektivisera Sverige och det här projektet ligger i linje med detta uppdrag. Enligt de kalkyler som gjorts skulle vi kunna reducera användningen av fossila bränslen väsentligt om de stora vägarna elektrifierades, säger Magnus Henke, Energimyndigheten.

Vägtrafiken står för 33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Av dessa kommer en tredjedel från godstransporter och två tredjedelar från personbilar.

Annons