Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

30000 kronor i vite för otillåten parkering

Annons

I november 2005 ansökte Brian Falk på Saxenvägen 1 om bygglov för att få anlägga en parkeringsplats för tunga fordon på sin fastighet Rävvåla 64:32.

-Jag har haft problem med stölder av extraljus och diesel, där lastbilarna har varit parkerade i Grängesberg tidigare. Nu har jag succesivt flyttat hem lastbilarna och stölderna har upphört, säger Brian Falk.

Det rör sig om fem lastbilar i hans företag DA Transport AB som transporterar vatten åt Spendrups Bryggeri AB.

Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och ägarna till grannfastigheterna hade inför bygnadsnämndens möte i december yttrat sig och ställt sig positiva till åtgärden.

Men byggnadsnämnden tog beslut om att neka Falk bygglov med hänvisning till att parkeringen skulle innebära "en betydande olägenhet för omgivningen". Byggnadsnämnden kände även oro över att verksamheten skulle utökas.

-Jag blev förskräckt över motiveringen, säger Brian Falk.

Ansökan om bygglov har också varit på remiss till Vägverket. I yttrandet anges att väganslutningen inte uppfyller god standard på grund av att siktsträckan norrut längs väg 604 begränsas av en skärningsslänt i svag innerkurva.

Vägverket ville att detta skulle åtgärdas för att få fri sikt.

-Det är jag informerad om av Vägverket och kravet är redan uppfyllt. Det är kört med grävmaskin i slänten redan, säger Falk.

Den 28 december lämnade Falk in en överklagan där han hänvisar till att det inte finns några planer på ytterligare utöka parkeringen, med vare sig fordon eller verkstadslokaler.

Ärendet togs upp igen vid byggnadsnämndens möte på onsdagen och beslutet omprövas inte. Överklagan sänds därmed vidare till länsstyrelsen för handläggning och beslut.

Nya uppgifter finns dock med i ärendet. Efter det att Falk började att använda parkeringen har flera negativa synpunkter framförts. I en skrivele uppger en av de berörda fastighetsägarna och dennes sambo att parkeringen innebär negativa förhållanden för dem.

Nämnden konstaterade också att markområdet används i strid med byggnadsnämndens beslut om uppställningsplats.

Åtgärden inverkar också på trafiksäkerheten skriver nämnden i sitt yttrande till länsstyrelsen, eftersom ekipagen måste använda hela vägbanan vid högersväng (mot Grängesberg).

Fastighetsägarna, paret Falk, har blivit ålagda att betala vite om 15000 kronor var samt att omedelbart sluta använda parkeringen.

Kommer de inte att upphöra med uppställningen av lastbilarna kommer paret att få böta ytterligare 15000 kronor var, för varje period om en månad som parkeringen används.

- 30 000 kronor i vite är givetvis ett stort belopp. Men han har trots allt trotsat vårt beslut fullt ut och byggt en illegal parkering, sade Göran O Sundell vid presskonferensen i går.

- Människor mår faktiskt inte bra och klagar över att verksamheten medför buller och avgaser. Han har negligerat byggnadsnämnden beslut och kör bara vidare. Det är en allvarlig sak. Inte minst för att verksamheten utgör en trafiksäkerhetsfara, säger Sundell.

SARAH HJÄLM

Mer läsning

Annons