Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

27 års väntan är över

Annons

En riktig långbänk går mot sitt slut. Det var nämligen redan 1979 det började talas om en cykelväg från Ludvika till Gräsberg.

Frågan togs upp av politikern Peter Grünler (m), själv boende vid Faluvägen i Ludvika och väl medveten om den intensiva trafiken efter riksvägen.

En ny väg skulle öka säkerheten rejält för gående och cyklister i Gräsberg, Persbo, Håksberg och Landforsen som hade ärenden in till Ludvika.

Eller som Grünler uttryckte det när han den 21 augusti 1992, efter inbjudan från byborna, cyklade på riksvägen mellan Håksberg och Gräsberg tillsammans med dryga tiotalet kommunpolitiker:

- Den (cykelvägen) är absolut nödvändig därför att den här vägen är en tragediernas väg. Det har skett många svåra olyckor på den.

Från att Grünler tog upp frågan första gången dröjde det nästan tio år innan den första delen blev byggd.

- I slutet av 80-talet byggdes delen från länsväg 247 och till Landforsen. Delen mellan Landforsen och Håksberg blev klar 1990 och i oktober 1993 slutbesiktade vi den tredje delen mellan Håksberg och före detta Persbo skola, berättar Anders Axelsson, arbetschef vid kommunen.

Totalsträckan för dessa tre delar är 5 650 meter och nu är det dags att förlänga sträckan med 1,3 kilometer nybyggd cykelväg.

- Vi börjar bygget ungefär vid dammen i Persbo och sedan sträcker sig den nya delen till strax norr om LW Pall i Gräsberg där cykelvägen ansluter till befintliga byvägar, upplyser Per-Erik Olofsson.

Tidigare i januari har kommunal personal varit sysselsatt med vissa röjningsarbeten efter sträckan och under denna vecka ska en del skog tas ned.

- I nästa vecka räknar vi med att börja med schaktningsarbetena. Två man plus en lastbilsförare från kommunen samt en inhyrd grävmaskinist från Maserfrakt blir sysselsatta.

- Matjord och vegetation ska grävas upp och ersättas med ett halvmeter-tjockt lager med krossat berg eller grus. På en sammanlagd sträcka av 70 meter behöver vi bygga stödmurar, bland annat vid dammen.

- På vissa ställen kommer bara ett vägräcke att skilja cykelvägen från riksvägen, på andra ställen kommer det att skilja tre-fyra meter mellan vägarna, säger Olofsson som också berättar att cykelbanan blir tre meter bred.

Troligen kan cykelvägen börja användas i maj månad. Åtminstone första året blir det fråga om grusbelagd väg.

Asfaltering blir aktuell tidigast 2007, innan asfalt kan läggas på måste nya cykelvägen få "sätta sig", enligt kommunens projekteringschef Christer Lindberg.

Nya delen är kostnadsberäknad till 1,3 miljoner kronor varav Vägverket betalar 650 000 kronor. I summan ingår inte kostnader för markinlösen och här kan nämnas att kommunen har klart med alla berörda markägare - med ett undantag.

- Men det blir inga problem. Det kommer att lösa sig med den återstående markägaren också, betonar Per-Erik Olofsson.

NLT har inte lyckats få fram exakta uppgifter om den sammanlagda kostnaden för cykelvägen.

Enligt uppgifter i lokalpressen i juli 1990 kostade dock sträckan Ludvika-Håksberg 4,5 miljoner kronor.

Anders Axelsson har hittat handlingar som anger en kostnad på 1 306 600 kronor för delen Håksberg-Persbo. Inklusive de beräknade 1,3 miljonerna för sista sträckan till Gräsberg skulle alltså den totala kostnaden bli drygt 7,1 miljoner.

Denna summa kan jämföras med de 5,4 miljoner som kommunen kalkylerade med hösten 1988.

Å andra sidan motsvarar 5,4 miljoner 8 470 000 kronor i dagens penningvärde.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons