Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bygglov upphävt - vindkraftverk kan rivas

De fem vindkraftverken på Granberg väster om Älvdalen är ett gigantiskt svartbygge. Regeringen har nämligen upphävt kommunens bygglov för vindkraftverken., som varit i drift sedan början av 2011.
- Det finns risk för att vindkraftverken måste rivas, säger juristen Germund Perssson.

Regeringsbeslutet hade på torsdagen inte nått vare sig kommun, försvaret eller någon annan inblandad. Men Mora Tidning lyckades komma över beslutet.

Processen för att få bygga vindkraftverken på Granberg inleddes redan 2002 och 2004 beviljade kommunen bygglov, men detta överklagades omedelbart.

Efter år av överklaganden vann bygglovet för de fem verken laga kraft 2008.

Först 2010 kom försvarsmakten in med en formell skrivelse om att man inte kunde acceptera vindkraftverken på Granberg, detta för att man vill ha området söder om skjutfältet fritt från höga byggnader, för att kunna öva anfall med flyg utan störningar.

Som skäl för regeringens beslut skriver ministern Stefan Attefall att den numera upphävda Plan- och bygglagen ska gälla i detta ärende, eftersom ärendet påbörjades före maj 2011, då den nya lagen trädde i kraft.

Regeringen skriver att Försvarsmakten skulle ha fått möjlighet att yttra sig i frågan innan bygglovet gavs 2008, men att de inte gavs tillfälle till det.

Regeringen finner därmed att bygglovet inte har vunnit laga kraft, skriver regeringen vidare i sitt beslut.

Beslutet avslutas med:

Regeringen finner mot denna bakgrund att det finns ett starkt allmänt intresse som talar mot att tillåta den sökta åtgärden. Vid prövningen ska emellertid både allmänna och enskilda intressen beaktas. Vid en sådan prövning finner regeringen att det allmänna intresset har sådan tyngd att O2 Vindkompaniet AB:s enskilda intresse att få utföra sökta åtgärder på fastigheterna bör stå tillbaka. Vad O2 Vindkompaniet har anfört om försvarsmaktens agerande eller om att vindkraftverken redan är i drift utgör inget skäl till annat ställningstagande. Byggnadsnämndens beslut den 30 april 2008 att bevilja bygglov för uppförande av fem vindkraftverk på Älvdalens besparingsskog s:1 och Väsa 1:8 i Älvdalens kommun bör därför upphävas.

Germund Persson är chefsjurist på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Han har följt ärendet med vindkraftverken på Granberg och försvarets övriga överklaganden av tilltänkta vindkraftverk runt om i Sverige.

När han får regeringsbeslutet uppläst för sig säger han:

- Det finns nog en risk att konsekvensen blir att verken måste tas ned.

Rent formellt kan det gå att begära överprövning av regeringsbeslutet, men det ska mycket till innan Högsta förvaltningsdomstolen säger att regeringen fattat ett olagligt beslut.

Germund Persson säger också att det normalt är den nuvarande ägaren som får föreläggande att riva ett svartbygge, även om någon annan uppförde det.

Och detta är just vad som hänt i Granberg. 02 Vindkompaniet uppförde verken, och dåvarande delägaren Pwp, Power wind partners, finansierade uppförandet. PWP ägs till lika delar av Folksam, Foundation Asset Management och Proventus. Men är i dag ett separat bolag som äger bland annat Granbergs Vind AB som äger verken på Granberg.

Tord Östlund vd för PWP säger efter regeringsbeslutet:

– Vi är i dagsläget inte är speciellt oroade över att behöva riva parken och faktum kvarstår att vi har dubbla tillstånd för Granberg, utöver bygglovet finns ett miljötillstånd för Granberg som gäller i 30 år. Miljötillstånd som utfördats går inte att dra tillbaka med mindre att man bryter mot tillståndet och så är inte fallet med Granberg.