Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Byggde nytt hus - utan byggnadslov

Ett syskonpar från Falun byggde under hösten 2011 ett mindre fritidshus på en strandtomt vid Vikasjön.
Men man saknade både bygglov och strandskyddsdispens för detta.
Nu åker de på en byggsanktionsavgift på 99 000 kronor, efter beslut i byggnadsnämnden.

– En byggnad har olovligen uppförts, men hade de tagit bort byggnaden innan byggnadsnämndens sammanträde, hade de också klarat sig undan sanktionsavgiften, säger byggnadsinspektör Krister Rosendahl.

Men så skedde alltså inte.

Byggnadsnämnden beslutade att senast den 30 november 2012 ska syskonen ha tagit bort byggnaden. Görs inte detta ska fastighetsägarna påföras en ny avgift för överträdelsen.

– Det handlar då om den dubbla avgiften, 198 000 kronor. Men där är vi inte än, och vi förmodar att de kommer att överklaga byggnadsnämndens beslut till länsrätten, säger Krister Rosendahl.

Den aktuella fastigheten ligger belägen i ett område längs Vikasjöns område som med ett undantag är obebyggt.

I november 2011 tipsades stadsbyggnadskontoret om att det på den aktuella fastigheten pågick mark- och ombyggnadsarbeten. Vid tillsyn på platsen kunde personal från stadsbyggnadskontoret konstatera att det uppförts ett nytt hus som grundlagts på 0,5 meter höga plintar. På platsen kunde det också konstateras att allt byggnadsmaterial var nytt och att omfattande grävningsarbeten gjorts kring huset, och att träd och buskar ner mot sjön tagits bort.

Vid genomgång av arkivet konstaterades att det på fastigheten fanns ett beslut om negativt förhandsbesked för återuppförande av fritidshus samt nybyggnad.

Syskonparet tillskickades därför ett brev om misstänkt olovlig åtgärd.

Via advokat hänvisade paret att pågående arbeten inte rörde sig om uppförande av ny byggnad utan om "omfattande underhålls- och renoveringsåtgärder av den befintliga fastigheten", ett äldre hus som redan fanns på platsen.

Men länsstyrelsen har ansett att den äldre byggnaden kan betraktas som förfallen och att marken därmed inte är ianspråktagen i lagens mening.

– Man kan säga att naturen hade tagit tillbaka området. Huset var rejält förfallet, säger Krister Rosendahl.

I september 2012 kom paret in med ansökan om bygglov för renovering av fritidshus med tillhörande strandskyddsdispens för återuppbyggnad av fritidshus.

Byggnadsnämnden valde att avslå även denna ansökan.