Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Brexit - Så påverkas Dalarna

Arctic Paper Grycksbo, ABB i Ludvika, Dellner Couplers har stor exponering i sina affärer med England och kan drabbas av den oro som Brexit medför .
Men för ciderkungen Peter Bronsman är Brexit inget som hindrar Kopparberg bryggeris snabbt växande ciderexport men aktien rasade på börsen. Och ska Dalarnas mjölkbönder överleva?

Storbritannien har sedan många år varit en av de viktigaste exportdestinationerna för Sverige. Storbritannien utgjorde under 2015 Sveriges fjärde största exportmarknad för varor och den tredje största för tjänster. Det är Dalarnas tredje viktigaste exportland.

Exporten av alkoholhaltiga drycker har ökat kraftigt till Storbritannien under de senaste åren. Även om varugruppen endast stod för 1,4 procent av exporten till Storbritannien är landet mottagare av 18 procent av Sveriges totala export av varan. Här kan man läsa in Kopparbergs bryggeris stora exportsuccé av cider.

Kopparbergs bryggeri drabbades hårdast av Brexit. Aktiekursen har det senaste året ökat med över 100 procent till runt 280 kronor före Brexit och till 250 kronor första handelsdagen efter Brexit, ett ras på 9,4 procent.

Kopparbergs fortsatte sitt Brexitras på börsen på tisdagen med en nedgång om 5,00 procent till 237:50 men återhämtningen började under onsdagen.

Kopparbergs, är ett av de svenska livsmedelsrelaterade företag som har absolut störst exponering mot Storbritannien och som idag har de brittiska öarna som en av sina hemmamarknader. Företaget lanserar dessutom just i dagarna en reklamsatsning i mångmiljonpundsklassen i landet. Kopparbergs har tidigare konstaterat att varje procents försvagning av det brittiska pundet och euron mot den svenska kronan kapar nio miljoner från bolagets resultat på årsbasis.

På måndagseftermiddagen hade det brittiska pundet minskat med omkring 2,6 procent mot den svenska kronan, vilket på årsbasis alltså skulle motsvara 23 miljoner. Men ingen vet hur pundet påverkas på sikt.

Men ciderkungen i världen, vd Peter Bronsman är inte orolig.

– Vi exporterar mer och mer cider. Storbritannien står för en tredjedel av vår export och vi exporterar nu till 40-50 länder. Vad vi lärt oss under denna resa är att lagar ändras i olika länder och mitt jobb är att anpassa företaget till det. Brexit är upp till britterna och jag är inte orolig så länge de tycker om vår cider. Jag ser ingen större fara i detta.

Och hur ska Brexit påverka Dalarnas redan hårt pressade mjölkbönder. Arla Kallhäll hämtar mjölk hos 59, företrädesvis små bönder, och de får redan rekord dåligt betalt för sin mjölk.

Storbritannien är Arlas största enskilda marknad. Av Arlas 12 700 bönder är 2 700 britter . 25 procent av Arlas totala omsättning kommer från Storbritannien.

Redan idag är Irland ett av de länder som ökat mjölkproduktionen mest efter att EU:s mjölkkvoter avskaffats, och får de svårare att sälja sin mjölk i Storbritannien, hamnar överskottet på världsmarknaden, vilket kan komma att öka pressen även på redan hårt prövade svenska mjölkbönder.

Olja är den viktigaste varan i handeln mellan Sverige och Storbritannien men det berör inte Dalarna.

Trävaror är också en viktig exportvara till Storbritannien och träexporten till Storbritannien utgjorde 22 procent av den totala exporten.

Arctic Paper Grycksbo har av tradition en mycket stor export till pundets hemland.

– Vi har följt och följer utvecklingen. Vi har minskat exponeringen mot Storbritannien Självklart tar vi detta på ett stort allvar och kan i nuläget inte överblicka vilka konsekvenser detta kan få på sikt beroende på händelseutvecklingen och vilka politiska beslut eller överenskommelser som kommer att göras med EU eller framtida avtal direkt med Sverige, säger Kaj Hansson, personalchef inom Arctic Paper.

Stora Enso har cirka 6 procent av sin försäljning i Storbritannien, men bolaget släpper inte siffror för enskilda bruk.

Verkstadsvaror stod för 27 procent av varuexporten till Storbritannien. Denna kategori utgjordes till stor del av export av maskiner och apparater och utgjorde 11 procent av den totala exporten till Storbritannien.

Företag med huvudverksamhet i Dalarna har enligt Stockholms handelskammare en Brexitexponering på 8,2 procent och exporterade för 2,2 miljarder till Storbritannien 2014.

I summan finns inte ABB Ludvika och ABBs kabelfabrik i Karlskrona med för dessa verksamheter räknas in i Västmanlands export som värderades till 2,7 miljarder.

ABB, NKT Cables och Dellner Copupers är företag som har stor export till kraftöverförings respektive tågprojekt i Storbritannien. Här finns en risk för en annan påverkan än Brexit eftersom EU:s program för transeuropeiska transport- och energinät går in med miljarder i EU-stöd till projekt av gemensamt intresse för unionen. Ingen vet hur detta påverkar kommande projekt i öriket.

ABB i Ludvika och Karlskrona har ett projekt värt 800 miljoner dollar på en HVDC-länk i Scotland som Scottish Hydro Electric Transmission ska driftsätta 2018 och ABB Ludvika vann för ett år sedan HVDC-länken värd 450 miljoner dollar mellan Norge och England som brittiska National Hrid ska driftsätta 2021. Alltså är ABB Sveriges Brexitexponering värd minst 11 miljarder.

– ABB kommer att utvärdera konsekvenserna av Storbritanniens omröstning. Vi fortsätter att fullt ut stödja våra brittiska kunder och medarbetare, säger man i en kommentar på ABBs pressavdelning.

66 000 sysselsatta

Brexit skulle enligt en rapport från Kommerskollegium riskera att påverka totalt 66 000 sysselsatta i Sverige. Beräkningen inbegriper både anställda inom de företag som exporterar till Storbritannien och underleverantörer. Storbritannien är därmed den femte viktigaste handelspartnern för sysselsättning i Sverige

I en nyligengenomförd undersökning av Svensk Exportkredit svarade 80 procent av de 224 svarande exporterande företagen att de handlade med Storbritannien. Hälften av dessa menade att deras handel med Storbritannien inte kommer att påverkas av ett Brexit.

I en undersökning av Svenska Handelskammaren i Storbritannien uppgav 75 procent av de svarande svenska företagen som är verksamma i Storbritannien att de trodde att de skulle påverkas negativt av Brexit.

En undersökning som DI/Ipsos genomförde i juni bland landets näringslivstoppar visar att 83 procent tror att en Brexit skulle ha negativa konsekvenser för svenskt näringsliv. Endast 2 procent tror på positiva effekter.