Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

BREV TILL LEDARSIDAN: "Ingalill Persson har varit en handlingskraftig politiker"

Annons

Ingalill Persson har genomfört ett omfattande, svårt och långsiktigt arbete inom landstinget Dalarna. Som politisk ledare har hon varit tydlig i sitt agerande.

Den budget som landstinget antog bara för några dagar sedan redovisar i nuet tydliga ekonomiska förbättringar.

Detta är resultatet av ett hårt arbete från den politiska nivån, men också i hela landstingets organisation. Arbetet i den riktningen kommer och måste självfallet fortsätta.

Andra viktiga beslut som bär Ingalill Perssons signum är nya akutmottagningar i Falun och Mora, snabbspår för äldre för att komma in på en vårdavdelning, ambulanshelikoptern som redan gjort flera livsavgörande insatser, ny ambulansstation i Älvdalen, robot för säkrare operationer inom urologi och kvinnosjukvård, två ätstörningsenheter som är viktiga för barn, unga och vuxna med ätstörningar, utvecklingsprogram för primärvården vilket innebär att Dalarna har fler ST-läkare än tidigare, satsning på två nya forskningsvårdscentraler för att göra allmänläkaryrket mer attraktivt och att Dalarna nu tillsammans med Västernorrland utbildar flest läkare i landet.

Ingalill Persson har varit förtroendevald på heltid för socialdemokraterna i 22 år. Hon har förutom som landstingsråd verkat som kommunalråd och oppositionsråd i Falun.

Hon är en engagerad, långsiktig och handlingskraftig politiker. Hon har och har haft partiets fulla stöd i sitt politiska arbete.

Att som Jens Runnberg tala om en "suck av lättnad" i partiet när hon slutar är påståenden som saknar grund och vittnar om att skribenten är dåligt informerad om läget inom socialdemokratin i Dalarna.

Pressen har en självklar rätt att granska politiken och enskilda politiker men enligt min mening så har Runnbergs kritik mot Ingalill Persson många gånger haft karaktären av negativ personkampanj och där man spelat på förakt och en närmast hatisk inställning till henne.

Jag anser att det är orättvist och många gånger uttryckt på ett obalanserat sätt. Detta är stämningar som inte underlättar det demokratiska samtalet.

För mig som distriktsordförande har det varit viktigt att i olika sammanhang markera mitt stöd för Ingalill Persson. Hon är vald till en position som ofta leder till kritik och debatt.

Dessutom är inte alltid den retorik och kritik som presenteras på bland annat ledarsidor och i andra sammanhang vare sig nyanserad eller syftande till lösa något konstruktivt. För att klara uppgiften så krävs då ett starkt politiskt stöd.

Det stödet och förankringen inom socialdemokraterna i Dalarna har Ingalill Persson idag och har haft under hela sin tid som landstingsråd.

Peter Hultqvist

Ordförande - Socialdemokraterna i Dalarna

SVAR DIREKT: Att få länsordförande Peter Hultqvist att hålla med de bekymrade socialdemokrater som ringt DT:s ledarredaktion om hur illa partiet skött landstinget, är nog lika utsiktslöst som att förmå kungen att hålla med om monarkins problem.

Här räknar Hultqvist upp en stor mängd "satsningar" som gjorts trots Sveriges sämsta landstingsekonomi - och betraktar ändå dessa som framgångar. Men kostnaden och skulduppbyggnaden för det Hultqvist ser som resultatet för en handlingskraftig politiker har vältrats över på kommande generationer.

Det blev tidigt under Ingalill Perssons (S) tid som landstingsstyrelsens ordförande en politisk strategi i S att hävda att hon var illa behandlad av media.

Hon har hävdat att hon "I allt för stor utsträckning får klä skott för de beslut som fattas gemensamt av många landstingspolitiker" (DT 120420).

Ingalill Persson ägnade stora delar av sitt 1 maj-tal i Säter 2015 åt mediekritik, både mot opinions- och nyhetsjournalistiken.

Landstingsrådet Sören Bertilsson (S) har påstått att det förekommit personangrepp (DT 131216).

Landstingsrådet Gunnar Barke (S) har ifrågasatt min kvinnosyn (DT 141107), efterlyst utgivaringripande och dessutom förklarat kritikens utformning med mitt betänkliga psykiatriska tillstånd (DT 150126)!

I samtliga föreställningar utom mitt påstådda "närmast patologiska driv" har chefredaktör Göran Greider (S) instämt på nyhetsplats (DD 160617) i partitidningen!

Denna retoriska linje kröns nu av Peter Hultqvist som slår fast att jag "spelat på förakt och en närmast hatisk inställning till henne".

Men att Persson har svårt för att hantera kritik innebär inte att hennes parti har rätt när det underkänner kritiken.

Jag gör samma iakttagelse som min företrädare Christer Gruhs. Efter att Gruhs påstod att Persson inte lyssnade och tog till sig oppositionens besparingsförslag svarade Persson med att bli "innerligt trött på dessa ständiga påhopp på min person". (DT 110427)

Gruhs svarade redan för fem år sedan att:

Som landstingets högsta politiker måste Ingalill Persson förlika sig med uppdraget och se skillnad på personliga påhopp och att få kritik i jobbet.

Detta har vare sig Persson eller andra toppsossar förmått att göra.

Fakta har talat för sig själva men att redovisa dem har trampat på ömma tår.

Kritiken har varit saklig och välgrundad.

Persson får underkänt betyg eftersom hon, tills för ett år sedan, verkligen inte visat någon handlingskraft som landstingets högsta politiker.

I stället har handlingsförlamningen varit påtaglig. Persson har, hittills, haft det yttersta ansvaret för budgetunderskott på över en miljard kronor.

Den sanningen svider säkert, men sann är den i alla fall.

Jens Runnberg

Politisk redaktör

Annons