Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Brev till ledarsidan: Det finns inga perfekta lösningar för klimatet – både ekologiskt och konventionellt jordbruk behövs

Annons

LÄS ÄVEN:

Emma Høen Bustos: S och MP:s regionpolitiker sprider rena konspirationer om vanlig mat

På ledarplats skriver Emma Høen Bustos den 15/8 ett inlägg om en debatt i regionfullmäktige om livsmedel. Tack för att du tar upp denna viktiga fråga. I debatten och i interpellationssvaret lyfte jag tydligt fram att det kan finnas en konflikt mellan klimat och andra miljöaspekter vad gäller livsmedel. I svaret skriver jag till exempel:

”Det finns exempel där köp av ekologiska livsmedel har lett till långa transporter, exempelvis köp av broccoli från Spanien. Klimatdebatten har satt ökat fokus att på alla sätt minska utsläppen av växthusgaser. Dalasamverkan arbetar för att öka andelen klimatsmarta och närproducerade livsmedel under mandatperioden. Att köpa mat från producenter i närregionen bidrar till den ekonomiska- och sociala hållbarheten.”

Jag anser att svensk djurskyddslagstiftning ska gälla vid inköp av allt kött. Vad gäller livsmedelsproduktion i Sverige debatteras vad som är mest klimatsmart. Du skriver ”att ekologisk mat leder till större klimatpåverkan än konventionellt odlad mat är en i forskarvärlden etablerad sanning.”

Det är ingen etablerad sanning. Precis som FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, konstaterar i sin rapport ”Organic agriculture and climate change mitigation (2011)” kan det ekologiska jordbruket vara en del av lösningen för att dämpa utsläppen av koldioxid. På ekologiska gårdar bidrar den stora andelen vallodling till ökad kolinlagring. Ekologiska lantbrukare använder i större utsträckning lokalt producerat foder, djuren är mer integrerade med växtodlingen och man använder naturgödsel i stället för konstgödsel. Tillverkningen av konstgödsel beräknas globalt stå för 1,2 procent av de samlade utsläppen av växthusgaser.

Att räkna ut vad som är mest klimatsmart är komplicerat. Vi behöver såväl konventionellt som ekologiskt jordbruk i framtiden, båda behöver arbeta med att minska sin klimatpåverkan. Vi bör öka vår livsmedelsproduktion i Sverige och blir mer självförsörjande. Det skulle göra oss mindre sårbara vid en större internationell kris.

Kerstin Lundh (MP)

regionråd med ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor

Svar direkt från Emma Høen Bustos:

Lundhs nyansering av frågan om klimat- och miljösmart mat är välkommen. Hon har rätt i att det finns flera parametrar att ta hänsyn till som ibland står i motsatsförhållande till varandra.

Ett exempel är just frågan om konstgödsel. Visst är det Lundh skriver sant, men ekojordbruk kräver också större arealer vilket leder till ökad avskogning och mer utsläpp från traktorer. Ökade utsläpp och färre träd för att binda koldioxiden är ingen bra ekvation.

Varken eko- eller konventionellt jordbruk bör därför framställas som perfekta lösningar, där är vi överens.

Det ledarsidan efterfrågar är en nyanserad och faktabaserad debatt om vilken typ av mat det offentliga ska upphandla. Kostnaderna har som Lundh själv uttrycker det i debatten "stigit kraftigt för miljömärkta livsmedel". I en sådan situation bör regionråden i Dalasamverkan reflektera över om den ökade kostnaden i varje enskilt fall faktiskt levererar på de löften som skattebetalarna ges om en ansvarsfull konsumtion för klimatets bästa.