Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lodjuren i länet har inventerats

Annons

Årets inventering visar att det finns 28 till 30 familjegrupper i länet, vilket motsvarar 150 till 170 individer.

Förra året inventerades 34 familjegrupper, vilket motsvarar 190 individer.

Det är oklart vad minskningen beror på men enligt Lena Berg kan skillnaden hamna inom felmarginalen.

- Det är väldigt svårt att hålla reda på enstaka individer. Det intressantaste är var de reproducerar sig, säger hon.

Lodjuren finns i hela länet men glesast i den västra delen.

Tätast i den allra sydligaste delen.

- Sveriges kärnområden för lodjur ligger i Bergslagen och Jämtland, säger Lena Berg.

Vid årets legala lodjursjakt i länet sköts tio djur utanför renbetesområdet. Det var tre fler än Naturvårdsverket gett tillstånd till.

- Jakten ska vara så begränsad att den inte påverkar stammen, säger Lena Berg.

Den av riksdagen fastslagna miniminivån på 1 500 lodjur, vilket motsvarar 300 föryngringar, är ännu inte uppnådd.

Professor Henrik Andrén, Grimsö forskningsstation, har ännu inte fått sammanställningen av årets inventering men uppskattar dagens siffra till mellan 1 200 och 1 400 individer.

De första åren i ett lodjurs liv är riskfyllt.

Bara hälften överlever det allra första året.

- Det handlar om naturliga dödsorsaker för det mesta, säger Henrik Andrén.

- Det är tufft att vara rovdjur. De har mycket svårare än växtätare att hitta föda.

Det andra året ska lodjursungen börja klara sig på egen hand. Då dör nästan hälften.

- De är överrepresenterade när det gäller illegal jakt och trafikolyckor, säger Henrik Andrén.

När det gäller vuxna lodjur från två år och uppåt är dödligheten 10 till 15 procent.

- De huvudsakliga dödsorsakerna är legal och illegal jakt. De är ungefär lika stora, säger han.

Trots jakten ökar stammen där man vill att den ska öka, det vill säga utanför renskötselområdena.

- Men ökningstakten är lägre än den borde vara. Orsaken är den illegala jakten, säger Henrik Andrén.

- Det är trist att vi inte har riktig koll på förvaltningen. Om det inte förekom illegal jakt skulle den legala jakten vara större.

Han är trots allt hoppfull:

- Inom fem år tror jag att miniminivån på 1 500 individer ska vara uppfylld.

Mer läsning

Annons