Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen anmäler Borlänge Energi

Efter ett haveri i komposteringsanläggningen vid Fågelmyra ändrade Borlänge Energi processen. Något som enligt kan öka buller och luktproblem.
Länsstyrelsen anser att bolaget brutit mot miljöbalken och gör en åtalsanmälan.

Annons

Länsstyrelsen har gjort en så kallad åtalsanmälan då man anser att Borlänge Energi brutit mot miljöbalken. Bakgrunden är att bolaget gjort en ändring i komposteringsprocessen vid Fågelmyra. Någon som kan öka såväl buller som luktproblem.

Anläggningen har sedan 2007 tillstånd att kompostera matavfall. Närboende överklagade tillståndet till Miljödomstolen, som avslog överklagandena. I domen betonades att Borlänge Energi är skyldigt att driva anläggningen så att det inte uppstår några problem för närboende.

Borlänge Energi har haft ett haveri i anläggningen där kompostering i boxar sker. Detta kan enligt länsstyrelsen leda till olägenheter för främst människors hälsa till följd av ökade luktstörningar. Efter haveriet har processen ändrats och momentet med kompostering i boxar hoppas över. Någon anmälan om ändring i verksamheten har inte gjorts, förrän länsstyrelsen påpekat detta.

Anders Åberg, Borlänge Energis vd, konstaterar att större driftstörningar ska anmälas till länsstyrelsen, och att bolaget i det här fallet inte bedömt störningen vara av den omfattningen. Borlänge Energis bedömning är också att det inte ska bli några ökade buller- eller luktproblem.

Mer läsning

Annons