Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Konsult föreslår försäljning av Domnarvsvallen

/
  • 1. Södra läktaren rivs och ersätts av en ny med 1 800 sittplatser. 2. Norra läktaren byggs om till ståplats. 3. Östra läktaren byggs om till ståplats. 4. Området avstyckas för kommersiellt bruk. 5. Området rensas och rustas upp. Kansliplats Dalkurd FF? 6. Permanens tältlösning liknande den som finns i dag?

Ett fastighetsbolag där kommunen är delägare bör ta över Domnarvsvallen.
Driften bör skötas av en oberoende aktör utan koppling till någon av fotbollsklubbarna i Borlänge.
Det föreslår konsulten i slutrapporten om Domnarvsvallens framtid.

Annons

På uppdrag av kommunen har en konsultfirma, Environiq Solutions AB, utrett ett förändrat ägande av Domnarvsvallen. Detta som en del i arbetet med att klara de nya krav som ställs på elitarenor inom svensk fotboll 2014.

Konsulten rekommenderar att ett fastighetsbolag bildas. Bolaget köper Domnarvsvallen av kommunen. Det antas i rapporten att priset blir det bokförda värdet, knappt tio miljoner. I fastighetsbolaget ska kommunen och flera lokala aktörer ingå.

Driften av anläggningen bör, enligt konsulten, sedan skötas av en oberoende aktör som inte har koppling till Brage, Dalkurd eller någon annan fotbollsklubb i Borlänge. Aktören ska ansvara för alla driftfrågor på uppdrag av fastighetsbolaget. Det kan handla om fastighetsskötsel, underhåll, bokning, schemaläggning och kontakter med kommersiella aktörer.

När det gäller Vallenhallen rekommenderas att den återtas av kommunen, och inte ingår i projektet. Det ska vara den ekonomiskt bästa lösningen.

Konsulten har också utrett vad som behöver göras praktiskt för att klara de arenakrav som gäller från 2014. Det handlar om en Investering på 45-50 miljoner kronor, inklusive köpet av anläggningen. Förslaget är att bolaget lånar hela summan, med kommunal borgen.

Enligt konsulten bör följande bygginvesteringar göras:

Södra läktaren rivs och ersätts av en sittplatsläktare med 1 800 sittplatser. I läktaren ska finnas omklädningsrum, toaletter, pressläktare, tv/radiohytter, försäljningsställen och en del andra utrymmen.

Östra läktaren byggs om till ståplatsläktare.

Norra läktaren byggs om till ståplatsläktare.

Västra läktaren behålls. Den rivs om och när det krävs ytor för kommersiell verksamhet.

Under arbetet har konsulten fört diskussioner med kommunen, men också med IK Brage som Dalkurd FF.

Konsultens slutrapport ska nu diskuteras politiskt och en hel del saker finns att arbeta vidare med. Nödvändiga politiska beslut ska kunna tas före sommaren. Fastighetsbolaget kan bildas under året, och bolaget får då ta fram underlag för upphandlingen som avses genomföras första halvåret 2013.

Senast i augusti 2013 måste byggarbetena i gång för att "Nya Domnarvsvallen" ska vara i drift till säsongen 2014. Både Brage och Dalkurd kan under hösten 2013 tvingas spela vissa hemmamatcher på annan plats, på grund av byggarbeten.

Mer läsning

Annons