Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Domstol säger nej till ny utbildning

Det blir inget John Bauer-gymnasium i Borlänge. På längre sikt skulle ett sådant kunna innebära att kommunen får lov att lägga ned sina program. Det menar Förvaltningsrätten när de avslår överklagandet.

Annons

En anökan om att få starta John Bauer-gymnasiet, som Novum Kompetens och datautveckling AB har på flera orter i Sverige, avslogs av Skolinspektionen i februari 2010.

Utbildningarna skulle bestå av program inom IT, entreptrenörskap, IT-media samt hälsa och idrott.

Skolinspektionen bedömde då att en etablering av dessa program skulle medföra negativa konsekvenser för skolväsendet i både Borlänge kommun och regionen i övrigt.

Uppgifter från gymnasienämnden för Borlänge och Säter pekade på att elevunderlaget fram till 2016 skulle minska med hela 38 procent. Därför gjordes bedömningen att en så stor minskning parallellt med ett frigymnasium på sikt kunde medföra att kommunerna skulle tvingas att lägga ned program.

Med förklaraingen att deras tidigare prognos varit för optimistisk minskade därför Novum antalet platser med hälften per utbildning i sin överklagan till Förvaltningsrätten.

Vidare menades att de tänkta utbildningarna var specialinriktade och därför inte skulle konkurrera med kommnunens egna. Tvärtom skulle vissa av utbildningarna snarare likna de program som hösten 2011 skulle läggas ned inom det allmäna skolväsendet, löd det vid tillfället för överklagandet.

Förvaltningsrätten väljer att gå efter Skolinspektionens bedömning och avslår överklagandet. Även om programmen är specialinriktade talar de prognoser som finns idag emot en etablering av ytterligare gymnasieutbildningar i regionen. Inte heller höll domstolen med om Novums argument att ett utökat utbildningsutbud och större valfrihet för eleverna skulle väga tyngre än de problem som kan antas uppstå om kommunerna skulle tappa elever.

Mer läsning

Annons