Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allvarlig kritik mot friskola

/
  • Godkännandet i fara. Sebor får ny kritik av Skolverket och rektor Ove Raskopps uttalanden är enligt verket ”inte acceptabla”.

Annons

Enligt Skolverket uppfyller inte Sebor kraven för godkännande enligt skollagen. Senast den 17 augusti ska Sebor redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att rätta till bristerna.

Elevantalet är under de 20 som krävs. Skolan måste upprätta rutiner för att säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till i alla ämnen för att kunna nå målen för utbildningen. Vidare har inget åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd utarbetats.

Likabehandlingsplanen uppfyller inte heller författningarnas krav och har inte framtagits på rätt sätt. Betygssättningen följer inte bestämmelserna. Rektorn har inte heller agerat i enlighet med skolans värdegrund. Sammantaget bedömer Skolverket att bristerna är av sådan art att det kan ifrågasättas om huvudmannen har förutsättningar att bedriva verksamheten så att den uppfyller skolförfattningarnas krav.

Borlänge kommun har kritiserat skolan, uppgifter har lämnats anonymt och även en förälder har kontaktat Skolverket. Rektorns agerande ifrågasätts. Enligt verket har han ett stort engagemang och goda ambitioner. Eleverna är nöjda med lärarna och tycker att alla är snälla.

Dock har rektorn, enligt verket, i flera fall uttryckt sig så att elever kan uppfatta det som kränkande. Enligt samstämmiga uppgifter från elever, föräldrar och personal använder rektor ibland svordomar, uttrycker sig drastiskt och använder skämt som kan vara svåra att uppfatta för mindre barn.

Rektorn har, enligt Skolverket, själv uppgett att han brukar använda som ett "skämt" att han suttit i fängelse och att detta berott på att han "mördat småflickor" eller "mördat småpojkar". Rektorn ska även ha bekräftat att han använt en liknelse om nazister och judar när en elev skrev en insändare om skolan till en lokaltidning.

Skolverket kritiserar uttalanden på hemsidan:

- Det är inte acceptabelt att en rektor, i sin egenskap av rektor för en fristående grundskola och på skolans officiella hemsida, i sådana ordalag som här skett ger uttryck för sin åsikt om demokratiskt valda personer och om den statliga tillsynsmyndigheten. Rektorn lever härmed inte upp till de krav som i författningarna ställs på rektorsfunktionen.

En stor del av de brister som konstaterades i Skolverkets beslut den 15 februari finns kvar. En del har rättats till.

Mer läsning

Annons