Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Aktuellt att förlänga Bygatan

Annons

Ökade utsläpp av föroreningar och sämre luftkvalitet för de som bor och vistas i centrum. Det är miljönämndens åsikt om en öppning av Bygatan mot Ovanbrogatan.

Avsikten med arbetat som pågår är bland annat att sammanlänka resecentrum med omgivande stadsdelar och kommunikationsstråk. I idén ingår att öppna och förlänga Bygatan mot Ovanbrogatan för genomfartstrafik.

Sedan kritik framkommit har olika alternativ studerats. Projektgruppen för stationsområdet anser att det så kallade alternativ ett, är det bästa.

- Under förutsättning att bullerproblemen går att bemästra är det projektgruppens mening att ett något justerat alternativ ett bör ligga till grund för det fortsatta planarbetet.

Öppningen av Bygatan beräknas medföra en trafikökning vid kvarteret Torkel, från 670 till cirka 5 000 per dygn. Ökade utsläpp och ökat buller. För att begränsa bullerstörningarna pekar projektgruppen på ett antal åtgärder:

•Körförbud nattetid, på Bygatan, mellan Borganäsvägen och Wallingatan.

•Justerad sträckning, för större avstånd till bostäder i kvarteret Torkel.

•Bidrag till befintliga fastigheter längs Bygatan för fasadåtgärder enligt kraven i bullersaneringsplanen. I detta ska ingå inglasning av balkonger/uteplatser i fastigheten Torkel 2.

Projektgruppen menar att alternativ ett ger en mer lämplig struktur av det centrala vägnätet, med hänsyn till bland annat orienterbarhet och framkomlighet.

- Trafikflödet på nyöppnade Stationsgatan kan också komma att minska i förhållande till vad annars vore fallet genom att fler alternativa möjligheter att enkelt nå centrum medges, menar gruppen.

I nästa vecka ska kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott ta beslut om den fortsatta inriktningen på planarbetet.

Mer läsning

Annons