Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

100 lägenheter planeras i Borlänge

/
  • 100 lägenheter. Tunabyggen har med hjälp av arkitekt Klas Wrange tagit fram en första idéskiss för området vid Tångringsskolan.  Foto: Okänd 

Annons

Tångringsskolan togs i bruk 1968 - idag behövs inte lokalerna längre för skolans räkning. Ska de rustas upp för annan verksamhet krävs omfattande investeringar.

Tunabyggen har utrett en samlokalisering av all egen verksamhet till området. Men en upprustning av befintliga byggnader är inte lönsam. Bland annat beroende på den låga exploateringsgraden i kvarteret - enplansbebyggelse.

Tunabyggen har därför tittat på andra möjligheter och kommit fram till att det går att bygga tre punkthus på sex våningar, på den relativt centralt belägna fastigheten. Sammanlagt cirka 100 lägenheter. Detta i tomtens nordöstra del. Skolan rivs i så fall. Den används idag för provisoriska verksamheter.

I den sydvästra delen, längs Tjärnavägen, finns utrymme för kontors-, vård- och småindustriverksamhet. Här kan Tunabyggens ledning tänka sig att samla sin egen verksamhet. Det finns intresse även från andra intressenter att etablera sig i området.

Tunabyggen aktualiserar nu frågan, hos kommunen, om en ändring av detaljplanen. Kvarteret är stort - 16 000 kvadratmeter. En första idéskiss har tagits fram. Om det blir ett bygge är det inte alls säkert att det kommer att se ut så här. En slutlig utformning kan bli annorlunda.

- Vi vill diskutera med kommunen om ett köp av fastigheten och vi vill dra igång en planprocess, säger Tunabyggens vd Lars-Olov Eriksson.

Och pekar på att ett bygge av tre flerbostadshus och verksamhetslokaler, ändå skulle betyda att det blir en hel del grönytor. Detta då området är stort. En förklaring till planerna är den stora efterfrågan på lägenheter:

- Vi behöver bostäder, säger Lars-Olov Eriksson.

Bolaget har idag cirka 40 "vanliga" lägenheter lediga för uthyrning. En planprocess för Tångringsskolan beräknas ta cirka ett år. Sedan tar det ytterligare tid innan ett bygge kan bli aktuellt.

Mer läsning

Annons