Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Boliden söker tillstånd för ny gruva i Stollbergsfältet

Malmen Boliden hittade 2013 och som borrats under sommaren ligger på 300 meters djup och är en zink, bly, och silversulfidmalm.
En grov uppskattning är att den innehåller tre miljoner ton men Boliden har inte avslutat borrprogrammet och skriver i sin ansökan om bearbetningstillstånd att en mer detaljerad malmberäkning kommer att lämnas in till Bergsstaten senare i höst.
Man beräknar att man kommer att bryta mellan 150 000 och 200 000 ton per år och köra 25-30 transporter per dygn till anrikningsverket i Garpenberg. Men som DT berättat bedriver Boliden mycket intensiv prospektering i området där man hoppas på fler malmkroppar.
"Kapaciteten inom det nya anrikningsverket möjliggör också att nya fyndigheter i Bergslagsområdet kan bli intressanta"...". Gruvbrytningens överlevnad i Garpenberg hänger på förmågan att hela tiden ersätta bruten malm med nyfunnen. Området i Stollbergs omgivning är ett av de områden som geologiskt sett har bästa förutsättningarna att innehålla ny malm som kan transporteras till anrikningsverket i Garpenberg eller utgöra en bas för att bygga upp en ny produktionsenhet i Stollbergsområdet".
Gruvan ligger mellan Dammberget och Stollbergs gamla gruvområden och marken ägs av Västerås stift.
Det finns inga boende i närområdet där gruvan planeras, närmsta hus är Starbogård 800 meter från gruvan och närmsta permanentboende finns byn Silvhyttan 1,5 kilometer bort. På samma avstånd finns också fritidshus norr och nordväst om den planerade gruvan.
Boliden tänker sig att komma åt malmen i underjordsgruvan via schakt och en ramp söder Kaserndammen, industriområdet planeras norr därom och ett gråbergslager öster om gruvan.
Gruvan är tänkt att brytas med en metod som kallas insättningsbrytning och när en malmskiva brutits ut så fylls skivan igen för att bevara stabiliteten i sidoberget.
Boliden bedömer själva att det är transporterna till Garpenberg fem mil från gruvan är en av de största miljökonsekvenserna, speciellt nära gruvan. Bolidens miljökonsekvensbeskrivning redovisar att det inte finns några riksintressen eller natura 2000-områden som kommer att påverkas och Boliden hoppas att få hela området klassat som riksintresse för mineral.