Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Boken om synden i kyrkan borde diskuteras

Förra året väckte hon rabalder, Ulla Karlsson - då präst i Aspeboda - när hon ifrågasatte syndabegreppet. Hon dömdes till tre års prövotid. Men sa upp sig som präst och skrev en bok om sina erfarenheter.
Elisabeth Arborelius, Teologie doktor och präst i Stockholms stift har läst boken - och tycker att den bör diskuteras i alla församlingar.

Denna bok handlar framför allt om den människosyn och gudsbild som Jesus visar oss på.

Det påminner mig om hur K G Hammar kritiserades för att tala för lite om Jesus vilket ledde till att han skrev boken Ecce Homo - se människan. Det påminner också om hur Caroline Krook i början av 2000-talet betonade för oss prästkandidater att det främsta i en predikan var att levandegöra Jesus.

Ett viktigt syfte med boken är att upprätta Jesus samt att lyfta fram kristendomen som frihet och upprättelse för människor. Författaren är väl inläst på såväl gamla som nya testamentets exegetik och stöder genomgående sin analys utifrån bibelcitat. Ulla Karlsson menar att fokus bör ligga på Jesu verksamma liv, snarare än på hans död. Hon funderar över det faktum att det ibland känns så att “den Jesus jag läst om i Bibeln - han verkar inte finnas i kyrkan. Den Jesus som vågade säga emot de skriftlärde och utmana folket och stå upp för sanningen, var finns han?”

Ett liknande resonemang för prästen/forskarenPer Pettersson i sin avhandling där han påpekar att Svenska kyrkan vanligtvis inte orienterar sig mot sina mottagare så som man i förkunnelsen rekommenderar individen att orientera sig mot medmänniskan. Han avser evangeliernas berättelser om Jesu liv och verksamhet och att Jesu liv framstår som ett rättesnöre för såväl den enskilda individen som för kyrkans sätt att arbeta.

Författaren menar att kyrkan ska eftersträva att stärka och upprätta människan bland annat genom att vidga synen på vad en människa är och genom att lyfta fram den “storslagna mänskliga förebild som Jesus är” Linda Woodhead, professor i religionsvetenskap, har sammanfattat kristendomen i en bok på drygt 100 sidor, “Christianity - a short introduction” Det är en mycket klargörande beskrivning där hon poängterar att Jesusgestalten gav upphov till en spännvidd av tolkningar och med dessa en räckvidd av olika kristna läror. En av dessa kallar hon för en inre mystisk, mer gnostisk version av den kristna tron. där man bland annat menade att Gud finns inne i de djupaste önskningarna, erfarenheterna och känslorna i mänskligt liv. Jag uppfattar att denna inriktning påminner mycket om den som Ulla Karlsson resonerar kring. Ett problem i kyrkan som belyses i boken är bristen på andlighet och en ovilja att våga ta tag i det faktum att allt färre människor söker sig till kyrkan. Trenden sedan många år tillbaka är att antalet gudstjänstbesökare minskar, likaså en alltmer minskad efterfrågan på förrättningar. Författaren nämner alla de brev/mail hon fått från anställda inom kyrkan, bland annat en stor grupp präster, som berättar om hur man väljer att hålla tyst om sina åsikter och om allt “som inte får sägas” Hon menar att det finns en utbredd rädsla att “berätta om sin tro, längtan, gudsbild, sin syn på liv och död, allt som djupast angår oss människor”

Min uppfattning är att denna bok bör diskuterades i alla församlingar med en öppenhet och respekt för olika uppfattningar. Den omfattar “bara” drygt 100 sidor, den är lättläst med ett enkelt och rakt språk. Sådana diskussioner skulle kunna underlätta att olika inriktningar får finnas i kyrkan sida vid sida - inte bara som vackra ord utan också i kyrkans praktik. Litterärt använder Ulla Karlsson sig av olika genrer, till exempel fiktiva samtal med Jesus respektive Maria. Att rollspela dylika samtal skulle ligga i linje med vad K G Hammar skriver i sin bok Ecce Homo: “Ingenting tycks mig angelägnare än upprättandet av många fria forum i kyrkan för förtroendefulla samtal”

Elisabeth Arborelius

Teologie doktor, präst i Stockholms stift