Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polisens jobb säkrare med pepparspray

Annons

Det var i december 2004 som polisen i Sverige fick ett nytt hjälpmedel. Då infördes pepparspray, vilket skulle fungera som ett komplement till användande av tjänstevapen. Syftet med att införa sprayen var att minska inslagen av våld vid polisiära ingripanden.

Nu har Rikspolisstyrelsen (RPS) gjort en översyn av användandet av pepparsprayen. En granskningsgrupp har sett över den svenska polisens användande av sprayen och då särskilt tittat på polismyndigheterna i Skåne och Västmanland. Samtidigt har övriga myndigheter gjort interna översyner.

Den färdiga rapporten visar att införandet av sprayen lett till en minskad risk för poliser att skadas i tjänsten och att den övervägande använts av polisen på rätt sätt.

Men det finns undantag.

I granskningen har det även framkommit att pepparsprayen vid vissa tillfällen använts på för korta avstånd och att personer som fått spray på sig i efterhand inte sanerats ordentligt.

Granskningsgruppen konstaterar att tröskeln för när pepparspray används är låg och att det saknas en samstämmig uppfattning bland poliser om när och i vilka fall sprayen ska användas.

Det har också visat sig att avrapportering efter användande av pepparspray i vissa fall inte fungerat.

Granskningsgruppen föreslår nu flera åtgärder för att komma tillrätta med de brister som uppdagats.

Bland annat rekommenderar man att de begränsningar som finns i användandet av sprayen tydliggörs i regelverket, samt att detta kompletteras med lokala föreskrifter för användande av pepparspray.

Granskningsgruppen rekommenderar att sprayen inte bör användas i fordon, i arrestlokaler samt mot en person som har handfängsel. Pepparspray bör heller inte, enligt granskningsgruppen, användas i större folksamlingar.

Under förra året fanns den svenska polisen på plats vid drygt 1,3 miljoner händelser. Vid 1 180 tillfällen användes pepparspray.

Fakta: Pepparspray

Pepparspray kallas även OC-spray. OC är förkortningen på det latinska namnet Oleoresin Capsicum, ett extrakt av pepparfrukt.

En burk OC-spray innehåller:

  • Den verksamma beståndsdelen Capsaicin (pepparextrakt)
  • Propylenglykol
  • Etanol
  • Destilerat vatten

Räckvidden är mellan 4 till 6 meter.

Strålen riktas mot pannan eller ögonen på en angripare.

Pepparspray slår ut en angripare genom att vätskan ger en tillfällig stark smärta och har en förblindande effekt då sprayen tillfälligt förlamar blinkreflexen. Öga och slemhinnor reagerar genom att avge vätska (kroppens eget sätt att sanera sig).

Pepparspray kan också ge tillfällig rethosta.

Pepparspray påverkar också angriparen psykiskt. Den som träffas av sprayen upplever i många fall stark oro och stress.

Pepparspray ger inga bestående skador och från det att en angripare sprayas, tar det mellan 15 till 60 minuter innan personen är helt återställd.

Polisen Dalarna har använt den som ett komplement till tjänsteskjutvapnet sedan 2005.

Mer läsning

Annons