Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Knark misstänks ha gömts i bebis kläder

Klienten på ett behandlingshem i södra Dalarna fick ta emot ett bevakat besök av sin flickvän och parets baby. Efter besöket var den intagne och en annan klient så drogpåverkade att de under poliseskort fick föras i ambulans till Falu lasarett. Personalen misstänker att narkotikan hade gömts i bebisens kläder.

Annons

Knarksmugglingen till LVM-hemmet och intaget av drogerna ledde till att de båda missbrukarna blev så hotfulla och aggressiva att polis måste tillkallas både till behandlingshemmet och sjukhuset.

Incidenten inträffade i mitten av november. Vårdgivaren Statens institutionsstyrelse, SIS, har utrett händelsen och gjort en Lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen.

Av den framgår att en av klienterna uppträdde så våldsamt på sjukhuset att polisen fick tillkallas. Efter bedömning av läkare fördes han till arresten för tillnyktring. Där bankade han huvudet i väggen så att han åter fick föras till Falu lasarett för läkarbedömning och skallröntgen.

Klienten har medgett att drogerna kommit in på institutionen i samband med flickvännen och hans barns besök.

Den andre klienten bedömdes inte behöva läkarvård utan omhändertogs enligt LOB och fördes till polisstationen i Borlänge. Han har i förhör berättat att han injicerat heroin och tagit "något annat" preparat. Ytterligare en klient på behandlingshemmet uppträdde samma kväll drogpåverkad men bedömdes inte vara i behov av sjukhusvård.

Flickvännens besök övervakades av personal. Därför misstänker personal att drogerna hade gömts i babyns kläder och togs om hand av klienten när barnet satt i hans knä.

– Vi får enligt lag inte visitera personer utifrån som besöker våra klienter. Vi har möjlighet att visitera klienten efter besöket men då måste åtgärden kunna motiveras utifrån konkreta misstankar, säger Susanna Åhgren, tillförordna enhetschef vid SIS, som har utrett händelsen.

Hon kan inte säga exakt hur besöket gick till, men förutsätter att personal var närvarande under hela besöket. Någon misstanke om att flickvännen hade lämnat över något till klienten fanns inte, där av misstanken om att knarket måste ha funnits gömt i babyns kläder.

– Av det skälet har institutionen gjort en anmälan till socialtjänsten i flickvännens hemkommun med tanke på att det kan finnas en risk att barnet far illa i sin hemmiljö, säger Susanna Åhgren.

Den åtgärd som kan komma i fråga för att undvika en liknande situation upprepas är att behandlingshemmet gör noggrannare prövningar av besök till klienterna.

– Med den lagstiftning vi har kan vi aldrig garantera att droger inte kommer in på institutionerna. Eftersom vi inte har rätt att till exempel gå igenom en besökares väska blir en restriktivare prövning av besökare en av de åtgärder vi kan ta till, säger Susanna Åhgren.

Hon ska efter ytterligare utredning av lämna en fylligare rapport till Socialstyrelsen som får bedöma om åtgärderna är tillräckliga eller om behandlingshemmet förtjänar kritik.

Mer läsning

Annons