Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fängelseläkare varnas

Annons

Den 40-åriga mannen från Borlänge kom till Fosieanstalten i Malmö i september 2004, för att avtjäna ett straff bland annat för sexualbrott. Då hade han, som vårdats på instutition till och från i 24 år, problem med missbruk av bland annat lugnande mediciner. Mannen bedömdes som psykiskt instabil och fick våldsamma aggressionsutbrott.

Under fängelsevistelsen hade 40-åringen därför kontakt med en psykiatriker, som på konsultbasis anlitades av kriminalvården. Av denne fick mannen stora doser lugnande mediciner (bensodiazepiner). Sådana skrev läkaren även ut till 40-åringen vid frisläppandet, motsvarande fem månaders förbrukning. Samtidigt fick sexualbrottslingen med sig ett recept på potensmedlet Viagra.

Enligt läkaren var det meningen att 40-åringen själv skulle trappa ner sin medicinering under tiden i frihet. Att han också fick Viagra, såg läkaren som ett sätt att undvika att mannen återföll i amfetaminmissbruk.

Men så blev det inte.

40-åringen överdoserade läkemedlen och kombinerade de lugnande medicinerna med Viagra.

Och efter två veckor i frihet utsatte han två unga kvinnor för grov våldtäkt, i ett motionsspår i Mellsta.

"Det kan ha samband" konstaterade Göran Källberg, överläkare vid rättspsykiatriska kliniken vid Säters sjukhus, och slog larm till Socialstyrelsen.

Efter att ha granskat ärendet riktade Socialstyrelsen skarp kritik mot läkaren och dennes förskrivning av de aktuella läkemedlen.

Man ansåg att doserna bensodiazepiner varit för höga, samtidigt som läkaren borde ha insett att mannen som tidigare missbrukat samma typ av läkemedel inte själv skulle kunna trappa ner medicineringen.

Med en yrkan på att läkaren ålades en disciplinpåföljd, lämnades ärendet över för bedömning till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Som i går fattade sitt beslut.

Läkaren, som inte längre anlitas av kriminalvården, får en varning.

I sitt beslut pekar HSAN på flera fel som läkare begått. Man anser att mannen, med den medicineringen, borde ha remitterats till öppenvården vid frisläppandet och där fått hjälp med nedtrappning.

Gick inte det, anser nämnden att han inte borde ha medicinerats alls med de aktuella preparaten.

"Det kan inte vara förenligt med god vård att förskriva bensodiazepinmedel till en kriminellt belastad missbrukare, med möjlighet att ta ut medicinen i 100 förpackningar och utan någon form av uppföljning" skriver nämnden i sitt beslut.

Vad gäller förskrivningen av Viagra delar nämnden den uppfattning som Socialstyrelsen tidigare fört fram, nämligen att journaldokumentationen rörande 40-åringen varit bristfällig.

Man ifrågasätter däremot inte läkarens uppgifter om att det fanns medicinsk indikation för behandling med Viagra i mannens fall. Något absolut hinder för att skriva ut potensmedlet kan nämnden inte heller se.

Men sammantaget anser dock nämnden att läkaren inte fullgjort sina skyldigheter i tjänsten och att han begått fel som varken är ringa eller ursäktliga.

Därför tilldelas han en varning.

Mer läsning

Annons