Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beslut om hotellbygge rivs upp

/
  • Överklagar.- Jag kan redan ju lova att det här beslutet kommer vi att överklaga säger kommunalrådet Tom Martinson (m) i Malung. Foto: Sören Haga
  • Vann. KD-ledamoten Lars Nilsson överklagade ett beslut om hotellbygget i Malung till länsrätten som gav honom rätt och därmed upphäver länsrätten fullmäktigebeslutet. Foto: Sören Haga

Annons

- Vi kommer naturligtvis att överklaga domen till kammarrätten och även knyta all behövlig expertis till ärendet och bygget kommer att fortsätta helt planenligt säger kommunalrådet Tom Martinson (m9 och av samma uppfattning är också förra kommunalrådet Kurt Podgorski (s) som leder oppositionen.

Det nya hotellbygget är kostnadsberäknat till 38-40 miljoner kronor och beräknas stå klart för invigning någon gång i oktober månad.

Även Lars Nilsson (kd) som överklagat och fått rätt i länsrätten att Malungs kommunfullmäktige fattat ett beslut på felaktiga grunder har ingen ambition att driva frågan om ett stopp i hotellbygget utan han vill hitta en bred lösning som skall öppna fär att hotellbygget är ett första led i ett större projekt med andra företag i kvarteret som eventuellt i en framtid kan bli ett köpcentrum.

- Det är ett vidare projekt som måste tas i etapper. Men det är viktigt att vi som kommun vinnlägger oss om att fatta riktiga beslut som har laglig grund och det har vi inte gjort i det här fallet säger Lars Nilsson.

I överklagandet som Lars Nilsson (kd) gjorde påpekade han att det var fel att med skattemedel låta det kommunägda bolaget Malungshem AB nybygga ett hotell och uthyra och han påpekade att det kan bli konkurrensförhållanden till privata företag.

De domskäl som länsrätten anför i sitt beslut är att kommunfullmäktiges beslut inte tillkommit i laga ordning. Beslutet som sådant hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen och landstinget och det organ som nu fattat det här beslutet (Malungs kommunfullmäktige) har också överskridit sina befogenheter och beslutet strider också mot kommunallagen.

Länsrätten gör också i sin dom bedömningen att det redan i dag finns hotell och andra anläggningar som erbjuder övernattnings, - konferens och måltidsmöjligheter inom centralorten Malung.

Länsrätten an ser också att kommunen inte kommit med någon utredning som är emot det redan sagda och man menar att ett kommunalt engagemang på det här sättet inte är befogat. Och länsrätten ger klaganden Lars Nilsson (kd) rätt och upphäver därmed det kommunfullmäktigebeslut som fattades den 19 juni förra året.

I en kommentar som kommunalrådet Tom Martinson gör menar han det inte kommer att vara någon kommunal hotellverksamhet som kommer att bedrivas utan att det handlar om en privat arrendator,

I en yttersta förlängning av det beslut länsrätten fattat skulle man kanske vara tvungen att stoppa hotellbygget. Mne detta kommer inte att ske. Även den som överklagat beslutet Lars Nilsson (kd) liksom de övriga politiska företrädarna i kommunen uppger att hotellbygget kommer att fortsätta och att det skall stå klart i oktober. Att göra något annat torde vara omöjligt med tanke på att man hunnit mycket långt redan i ombyggnaden av kvarteret Fällen där hotellet skall inrymmas.

Mer läsning

Annons