Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bäst för miljön att bygga Svartnäs så snabbt som möjligt

Nu har Mark- och miljödomstolen påbörjat prövningen av Bergviks skogs planer på att bygga 115 vindkraftverk i Svartnäs i norra delen av Falu kommun. Alla parter är missnöjda med länsstyrelsens beslut.
"Ur miljösynpunkt ligger det således i miljöns intresse att bygga ut vindkraften och ju snabbare det sker desto bättre för miljön", skriver Bergvik i sin överklagan

Annons

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation godkände i juni att Faluföretaget Bergvik Skog AB får sätta upp 83 vindkraftverk i Svartnäsområdet norr om Falun.

Bergvik Skog vill sätta upp 115 verk.

Länsstyrelsen stoppade utbyggnaden på tre berg runt Svartnäs.

22 fastighetsägare och Bergvik Skog har överklagat länsstyrelsens beslut.

Bergvik skog som nu utvecklat sin överklagan konstaterar att 83 vindkraftverk i själva verket bara betyder maximalt 79 verk med 35 decibels bullergräns vid detaljplanelagd fritidsbebyggelse.

Bergvik vidhåller 115 verk med fri placering inom de olika delopmrådena. Bergvik vill dessutom ha tillstånd att bygga på Spaksjöberget och Båtpersberget som länsstyrelsen strukit men accepterar vindkraftsstoppet på Himmelsberget.

Bergvik vill att Mark- och miljödomstolen tillåter elva verk på Spaksjöberget, tio på Båtpersberget, sju på Enviksberget, 25 på Ånglarna, 32 på Mörtåsen, 32 på Hynmsbacken och 49 på Räkenberget.

Bergvik säger i sitt överklagade att alla verken behövs för att det ska bli tillräckligt lönsamt att bygga den långa elanslutningen och transformatorstationen för att få ut kraften på nätet.

Vad gäller planerna på Spaksjöberget hävdar Bergvik att även om det inte ingår i riksintresse för vindkraft så är länsstyrelsens argument om störningar i landskapsbild och kulturmiljö inte skäl nog.

Båtpersberget som utpekas som riksintresse för vindbruk men med störningar på försvarsintresse, bruksmiljon i Svartnäs och för de boende vill Bergvik inte släppa innan försvaret redovisar hur parken skulle störa, Bergvik tror att intressena kan samexistera.

Bergvik vill också att domstolen prövar länsstyrelsens bullerbegränsningar.

DT har tidigare berättat om de 22 privatpersoner, företrädesvis fritidshusägare, som överklagat och där finns alla motargument mot projektet med som buller, de flesta vill ha en 35 decibelsgräns, andra två kilometers skyddsavstånd i stället för en kilometer. Synlig påverkan oroar mycket, rädsla för hälsa och hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk hälsa förs fram. Bergvik Skogs fågelinventering invänder många mot och att man inte tar fladdermössen på allvar.

Annons