Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bara två miljösaneringar de närmsta åren

Länsstyrelsen bedömer att bara två gamla miljösynder kommer att kunna saneras de närmsta tre åren, Stollbergs gruvområde och Fredriksbergs bruk i Smedjebackens respektive Ludvika kommun.
Detta förutsatt att Naturvårdsverket bedömer objekten prioriterade för åtgärder ur ett nationellt perspektiv, skriver länsstyrelsen i sin årsrapport om Dalarnas miljösynder.

I Dalarna finns omkring 3800 potentiellt förorenade områden, ca 1900 av dessa är inventerade och riskklassade. Omkring 300 av dessa objekt har klassats i högsta eller näst högsta riskklass och kräver undersökningar och eventuellt även åtgärder under det närmaste decenniet.

Falu gruva och Saxbergsgruvan är ett par av de större synder som är åtgärdade.

Just nu håller Falu kommun på med åtgärder vid Falu före detta gasverk och bortgrävningen av giftiga massor och återfyllning med rena massor blir klar i mitten av november. Återplanteringen startar till våren.

Dalarna har bara ett område som bedöms utgöra en akut risk, Stollbergsområdet i Smedjebackens kommun. SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, är huvudman för projektet och kompletteringen av huvudstudien kommer att bli klar nästa år. Länsstyrelsen hoppas på att åtgärder kan inledas 2012 eller under 2013.

För Fredriksbergs Bruk i Ludvika kommun som utretts i årtionden väntas SGU som numera huvudman för utredningarna att lägga fram huvudstudien under våren 2012.

Länsstyrelsen har inte sökt något stöd ännu hos naturvårdsverket till dessa saneringar.

Man söker nu närmare 1,4 miljoner för att dra igång en rad nya kartläggningar:

Kajen Leksand med följande gifter; aromatiska och alifatiska kolväten, bensen, toluen, etylbensen och xylen samt polycykliska aromatiska kolväten förekommer i mark och grundvatten. Närheten till älven bedöms medföra större spridningsrisk än normalt. Ett pilotprojekt är på gång

Bensinmack Horndal, Avesta kommun. Kommunen misstänker föroreningar från den tidigare verkstaden och då objektet ligger inom det yttre skyddsområdet för vattentäkten anser kommunen att objektet bör prioriteras för undersökningar.

För Borns Tjärfabrik med förhöjda halter av PAH väntas förstudien bli klar vid utgången av 2011. Efter det kommer en bedömning av behovet av vidare utredningar att göras.

Länsstyrelsen vill fortsätta utreda en rad gamla sågar, se nedan, och starta undersökningar vid tre kemtvättar samt undersöka effekterna av metalläckaget från ytterligare fem gruvområden.

Det behövs för i över 1000 år har gruvdrift bedrivits på olika platser i Dalarna. Verksamheten har varit spridd över i stort sett hela länet, men haft sitt centrum i de södra delarna. Detta har gett upphov till stora mängder gruvavfall som idag läcker tungmetaller och orsakar störningar i miljön .Sulfidmalmsbrytning som ger dessa utsläpp har förekommit i alla kommuner utom Gagnef, Mora, Orsa och Malung.

Gruvavfallet har dessutom spritts under århundraden och använts som utfyllnad i vägar, järnvägsbankar, under husgrunder och dessutom har en del bebyggelse uppförts på gruvavfall.

Den absolut största källan till metalläckage i Dalarnas län är fortfarande Falu Koppargruva. Ett flertal efterbehandlingsåtgärder har dock gjort att läckaget minskat kraftigt.

Övriga branscher som har haft stor industriell betydelse i Dalarna är skogsindustrin och då främst sågverk samt pappers- och massaindustrin och därefter metallindustrin. Föroreningarna från dessa verksamheter har uppkommit från slutet av 1800-talet och fram till våra dagar.

I länsstyrelsens register finns 37 objekt där det har förekommit doppning eller impregnering vid sågar. I Dalarna har bara ett fåtal sågverk undersökts men vid flertalet av dessa har man funnit föroreningar i sådan omfattning att det varit nödvändigt att gå vidare med utökade undersökningar eller åtgärder.

I Dalarna pågår för närvarande utredningar om föroreningar vid tjärfabriken i Born i Rättviks kommun. Undersökningar vid nedlagda sågverk där doppning med pentaklorfenol förekommit vid Bro-, Flosjöns-, Kolvikens-, Dysbergs- Ulvshyttans- och Leksands sågverk.

Vidare utreds Hemströms Kemiska Tvätt och Bysjön i Borlänge, Verkstads AB Bernhard Hedlund i Hedemora, AB Träkol i Vansbro, Ängslaboratoriet, Gotthard Aluminium och Koppardalen i Avesta samt Saxvikssågen i Mora och Nytäpandeponin i Smedjebacken.

Vid en undersökning 2008 provtogs Dalälven längs hela sin sträckning med anmärkningsvärda resultat. En mängd olika ämnen som är förbjudna eller inte används i Dalarna detekterades. Möjligen kan gifterna komma från äldre deponier där kontrollen av deponerat avfall varit och är begränsad eller äldre tunnor och behållare som nu rostat sönder.