Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bakläxa för kommunal upphandling

När Älvdalens kommun arrenderade ut Lomkällans skogsmuseum i Särna så kopplade man även ett driftsbidrag till arrendatorn för museidelen. Den delen av avtalet överklagades och nu har förvaltningsrätten funnit att kommunen brast mot lagen om offentlig upphandling.

Älvdalens kommun annonserade efter en ny arrendator för Lomkällan och av de inkomna anbuden valde kommunstyrelsen i våras att teckna avtal med Särna offroad center AB.

Ett avtal skrevs om hyra med 2000 kronor per år för det första året för att sedan stiga och bli 9000 kronor per månad under avtalsperiodens sista år. Kommunen beslöt då även att i ett tillägg till hyreskontraktet bevilja ett driftsbidrag på 300 000 kronor för drift av museidelen.

Det fick två personer att överklaga upphandlingen och de krävde att den skulle göras om i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. De klagande anses ha lidit skada genom att kontraktet tilldelades en annan leverantör.

Älvdalens kommun bestred överklagandet med motiveringen "att arrende- och hyresavtal inte faller inom ramen för LOU. Överenskommelsen med arrendatorn om verksamhet, öppettider etc. är inte så utförlig och detaljerad att den utgör grund för en upphandling", skrev kommunen. Den enda tjänst som arrendatorn utför åt kommunen är öppethållandet av museidelen.

Förvaltningsrätten anser att kommunen inte har visat omständigheter som gör att undantaget för hyres- eller arrendeavtal är tillämpligt. Kontraktet löper på två år med möjlighet till förlängning. Det årliga driftbidraget för museiverksamheten uppgår till 300 000 kr. Enligt förvaltningsrätten är det snarast fråga om ett tjänstekontrakt.

Därför säger förvaltningsrätten att de klagande lidit skada och förhandlingen ska göras om enligt LOU.

För kommunen finns i princip tre vägar att gå. Den ena är att överklaga beslutet till kammarrätten och det andra är att omgående göra om upphandlingen. Kommunen kan också välja att både överklaga samtidigt som upphandlingen görs om.

När det gäller de två som klagat och fått framgång i förvaltningsrätten finns nu möjligheten att begära skadestånd av kommunen om domen vinner laga kraft.