Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Att återinföra värnplikten är ett beslut ovärdigt en feministisk regering"

Militären bygger på patriarkala idéer om våld och kontroll. Det är själva syftet bakom det militära försvaret. Det skriver Annika Skogar, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Det har i veckan förts en debatt i DT om värnplikten där frihet från tvång till försvar av friheten med militära medel diskuterats. Dock har själva kärnfrågan missats. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, ser återinförandet av militär värnplikt som en del i en ökad militarisering i Sverige och vår omvärld och vi motsätter oss därför regeringens beslut om en återinförd militärvärnplikt.

I enlighet med artikel 18 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter ska ingen tvingas att bära vapen eller delta i krig. Värnplikten är alltså inte vilken utbildning som helst och kan därför inte jämföras med exempelvis skolplikten. Utredningen som ligger till grund för regeringens beslut föreslår dessutom att värnpliktiga, om särskilda politiska beslut fattas, genom tvång ska kunna skickas utomlands i krig.

Enligt beslutet ska det vara obligatoriskt för alla som fyller 18 att fylla i ett underlag, utifrån vilket urvalet för mönstring görs. Det betyder att 17-åringar, utan vårdnadshavarens godkännande, tvingas fylla i underlaget vilket strider mot barnkonventionens bestämmelser mot rekrytering av minderåriga.

Vidare diskuterar utredningen värnplikten som ett jämställdhetspolitiskt verktyg. Det är en självklarhet för en svensk myndighet att verka för jämställdhet och mot alla former av diskriminering inom organisationen. IKFF motsätter sig dock användandet av jämställdhet för att legitimera militära lösningar.

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet från år 2000 har ofta tolkats som att handla om att lägga till kvinnor inom exempelvis militären. Kvinnorättsorganisationer och andra experter världen över har kritiserat denna tolkning då idén aldrig var att göra krig jämställda. Målet var en agenda för att bygga hållbar fred genom jämställdhet och konfliktförebyggande metoder, den enda långsiktiga strategin för att förhindra väpnade konflikter och krig.

Militären bygger på patriarkala idéer om våld och kontroll. Det är själva syftet bakom det militära försvaret. Att med våld kontrollera ett territorium. IKFF vill se ett ifrågasättande av militära verktyg som legitima och effektiva för att uppnåhållbar fred. Det är inte minst aktuellt efter att utredningen om Sveriges insats i Afghanistan konstaterat att mål som minskad fattigdom eller förbättrad säkerhet inte uppnåtts. Det går att förebygga väpnade konflikter men då måste grundorsakerna adresseras.

När Stefan Löfven tillträdde som statsminister deklarerade han att han nu leder en feministisk regering. IKFF anser att en återinförd militär värnplikt inte ligger i linje med en feministisk politik då det bidrar till en ökad militarisering och tvingar unga personer att delta i utbildning i våldsutövning och vapenanvändning.

Annika Skogar,

ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel