Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Arbetsmiljön i kyrkan togs upp på nytt

I början av 2011 lämnade personal på Mora församling in en skrivelse till kyrkans beredningsgrupp. Ärendet berörde brister i arbetsmiljön. Samtliga inblandade informerades i ärendet, bristerna åtgärdades och skrivelsen belades med sekretess. Vid senaste kyrkorådet togs ärendet upp på nytt med utgångspunkt från samma gamla skrivelse. Denna gång utan sekretess

I skrivelsen pekas en person ut för att vara orsak till arbetsmiljöproblemen, Brita Maria Nordström, som är ledamot av nomineringsgruppen POSK i kyrkorådet.

Av skrivelsen, som är daterad den 8 februari 2011 med underskriften "Samtlig personal på Andreasgården", framgår att den namngivna kyrkopolitikern bland annat har svårt att skilja på sin roll som förtroendevald och församlingsbo.

Vid det senaste kyrkorådets behandling av den psykosociala arbetsmiljön, lämnade Brita Maria Nordström sammanträdet och ersattes av Olle Erlands. Kyrkorådet beslutade att samtliga ledamöter i kyrkorådet ska iaktta kyrkoordningens regler för styrning och ledning.

Enligt kyrkorådets ordförande Lennart Thorslund så hade han och dåvarande kyrkoherden Jan Segerstedt, som hade belagt skrivelsen med sekretess, ett samtal med Brita Maria Nordström, förra gången ärendet behandlades, om vilka regler som gäller för en ledamot i kyrkorådet.

Att ärendet blev aktuellt igen denna gång är enligt Lennart Thorslund att berörd personal anser att problemen kvarstår.

I ett öppet brev ställt till kyrkorådet, som publicerades i Mora Tidning den 26 september, framförde Brita Maria Nordström tillsammans med Stefan Kärn tankar om församlingens arbete.

Det uppfattades negativt av två medlemmar i den lokala kyrkogruppen inom församlingen som även Brita Maria Nordström medverkar i.

– Vi upplever stor osäkerhet om vad som kan och inte kan sägas i kyrkogruppen utan att det sprids till andra vi öppna brev, skrev Hans Erikson och sekreteraren i gruppen vikarierande komminister Peter Larsson. Båda bad till kyrkorådet och kyrkoherden om att få bli befriade från arbetet i kyrkogruppen vilket kyrkorådet godtog vid senaste sammanträdet.

– Inför kyrkorådets behandling av det psykosociala ärendet den 24 oktober hävdes sekretessen av den nästan två år gamla personalskrivelsen av den nya kyrkoherden, Karin Egebjer.

Lennart Thorslund uppger att det enligt stiftets jurister var fel att sekretessbelägga den handlingen från början.

Lennart Thorslund och Karin Egebjer kommer att ha ett samtal med Brita Maria Nordström om de regler som gäller för ledamöterna i kyrkorådet.

Nämnas kan att ledamoten i kyrkorådet Eva Lena Ekblom, i en utförlig reservation till det aktuella ärendet, konstaterar att hävandet av sekretessen bara är till skada och inte skapa någon fred i församlingen. Under behandling av ärendet yrkade Eva Lena Ekbom att det skulle strykas från föredragningslistan.

– Ett yrkande som några fler ledamöter biföll men som aldrig ställdes proposition på, skriver Eva Lena Ekbom i sin reservation.