Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolinspektionen hotar Älvdalen med rekordstort vite

300 000 kronor i vite, det riskerar Älvdalens kommun att få betala om inte kommunen senast den 9 maj 2012 avhjälpt en rad påtalade brister vid skolorna i Särna och Idre. Brister som handlar om barnens trygghet, studiero, särskilt stöd, bedömning och betygsättnings samt utveckling av utbildningen.
– Det här är en väldigt hård kritik som vi tar åt oss utav. Vi ska redan på måndag sätta oss ned för att göra en handlingsplan för att åtgärda de problem som återstår, säger barn- och utbildningsnämnden, bun:s, ordförande Lisbeth Mörk Amnelius.

Annons

Det har varit turbulenta år för skolorna i Särna och Idre och framförallt då för högstadieeleverna. Politiska beslut som gått fram och tillbaka har skapat en misstro från många föräldrar och elevers sida mot de två skolorna. Samtidig har det också varit turbulent inom personalen, en turbulens som kulminerade i ett dyrt och uppmärksammat personalärende.

Lisbeth Mörk Amnelius menar att de många rektorsbytena och de många och motsägande besluten om vilken av de två skolorna som skulle läggas ned, och ändringen av besluten, bidragit till att situationen är som den är i Särna och Idre i dag.

Under det senaste två åren har det varit en stor omsättning på rektorer, något som också påpekas i skolinspektionens rapport, samtidigt som skolinspektionen lägger ett stort ansvar på de rektorer som i princip inte funnits på plats för att leda skolorna. Det har varit fyra rektorsbyten på ett år och talande är att när inspektionen gjorde sitt senaste besök i Särna och Idre i början av oktober saknades en rektor.

– Det förvånade oss att det inte fanns någon rektor på plats, konstaterade skolinspektionens inspektörer i ett möte med tidningen i oktober. Vid det mötet träffade skolinspektionen elever, förädlar och personal i Särna och Idre.

Det var i skarven mellan den inhyrda rektorn och den nyrekryterade som ännu ej börjat sitt jobb.

I juni 2010 skedde den första inspektionen av kommunens skolor, en inspektion som ledde till omfattande kritik. Det är resultatet av de synpunkter som då kom fram som nu åter lyfts upp. Synpunkter som inte åtgärdats trots att det gått över ett år sedan den första inspektionen. Skolinspektionen skriver att trots råd och vägledning har kommunen inte åtgärdat bristerna, därför följs nu föreläggandet av ett vite.

För Idre och Särna handlar det om en rad allvarliga brister. Skolinspektionen skriver i sitt beslut att kommunen har misslyckats med sitt kunskaps- och värdegrundsuppdrag när det gäller Buskoviusskolan och Strandskolan. En avgörande orsak till det är att det systematiska kvalitetsarbetet varken fungerar på kommunövergripande nivå eller vid ovanämnda skolor.

Kunskapsresultatet är också oroande, påpekar skolinspektionen, sannolikt till följd av den otrygga undervisningsmiljön, liksom brister i arbetet med särskilda stöd som en del elever har rätt till.

Skolinspektionen påtalar också den otrygghet som många elever känner och de motsättningar som finns mellan en del av eleverna från de två orterna. Både kränkningar och hårt språkbruk ska förekomma.

Det är första gången som Skolinspektionen fattar beslut om vite för en kommun. Vite är ett nytt möjligt påtryckningsmedel i den nya skollagen från 1 juli 2011 för att få den som ansvarar för en skola att rätta sig efter inspektionens beslut.

– Vi måste helt enkelt klara ut detta. Det finns inget att välja på. Nu måste alla hjälpas åt för att vi ska klara det, säger Lisbeth Mörk Amnelius.

Den som vill ta del av hela skolinspektions rapport kan göra det på www.skolinspektionen.se, där finns alla beslut upplagda.

Mer läsning

Annons