Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisor fråntas rätten att jobba

Annons

Revisorsnämnden är den statliga myndighet som kontrollerar att landets omkring 4 200 godkända och auktoriserade revisorer sköter sina jobb.

Efter en kontroll av en revisor i norra Dalarna har nämnden beslutat att med omedelbar verkan upphäva hans godkännand som revisor. Det betyder att han inte kan fortsätta att ta på sig uppdrag som revisor, i varje fall inte i eget namn.

Mannen hade under 2 006 revisorsupprag i nära 30-talet olika bolag. När revisorsnämnden begärde in dokumentation för fyra av bolagen. Efter kontroll har revisorsnämnden konstaterar nämnden i sin sammanfattning att revisorns dokumentation genomgående är mycket bristfällig.

"RN konstaterar sammanfattningsvis att XX inte, vare sig genom dokumentation eller genom sina svar på RN:s frågor, har gjort sannolikt att han i något av de fyra av RN granskade revisionsuppdragen har utfört någon godtagbar revision".

Vidare skriver nämnden: " RN finner att XX sätt att bedriva sin revisorsverksamhet har uppvisat mycket allvarliga brister. Han har genom det ovan anförda i hög grad och i grundläggande delar åsidosatt sina skyldigheter som revisor." "Vad som framkommit i ärendet är av så allvarligt slag att omständigheterna måste anses som synnerligen försvårande. XX godkännande som revisor skall därför upphävas med omedelbar verkan."

Mer läsning

Annons