Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Energisatsning skapar jobb och bättre miljö

/
  • Årets företagare. Utmärkelserna haglar över Björn Antonsson som inte sitter nöjd med vad han redan åstadkommit. Nu inleds inom kort byggandet av ett energikombinat i Märbäck söder om Älvdalen.
  • Värme. Idag en grusöken. Om ett år ett energicentrum. Det är vad Björn Antonsson nu förvandlar den stora grusplanen i Märbäck till.

Annons

För 20-talet år sedan var Björn med och markberedde ett stort skogsområde vid Märbäck. Idag växer det inte ens den minsta lilla tallplanta på området.

- Men det var inget fel på vårt arbete, bedyrar Björn med ett skratt.

Istället anlade Älvdalens kommun det stora industriområdet vid Märbäck där det tidigare vuxit skog. Närheten till järnvägsspåren och lastkajen i Märbäck var avgörande. Därtill pekades området ut som lämpligt för en kommande industrisatsning.

Väntan på den industrin ser nu ut att vara över.

- Jag har köpte fyra industritomter på sammanlagt fyra hektar, säger Björn, där han står på den jättelika grusplanen.

- Min ambition är att spaden ska vara i marken redan i höst och att när nästa eldningssäsong inleds nästa höst, då ska energikombinatet vara i gång.

Ett energikombinat innebär förenklat att flis och sämre virke tas om hand. De sämsta kvaliteterna eldas och kommer att förse Älvdalens kommun med modern fjärrvärme. Värmen kommer också att användas till att dels producera elektricitet, men framförallt till att torka den pellets som ska framställas.

- När det gäller pellets så är avsikten att vi ska kunna tillverka sju ton i timmen, dygnet runt, året runt, säger Björn.

Det finns en stor marknad för pellets, inte minst då en exportmarknad.

- Vår ambition är att även kunna försörja den lokal hemmamarknaden med pellets.

För Älvdalens kommun innebär det att den nuvarande uppvärmningen med olja och äldre jordvärmepumpar kan bytas mot miljövänlig och billigare fjärrvärme.

- Förbränningen kommer att bli så effektiv så att det i stort sett endast är vattenånga som ska släppas ut, förklarar Björn.

Just miljöaspekterna är det som projektet för närvarande jobbar intensivt med.

- Vi tar nu fram en miljökonsekvensberskrivning och vi kommer i augusti att ha informationsmöten och samråd med närboende när det gäller den planerade verksamheten.

Närboende ska inte märka något buller från fabriken.

- Det blir en väldigt tyst verksamhet, lovar Björn.

Däremot kommer det att förväntas styrregler för inte minst järnvägstransporterna.

- En stor del av exporten kommer att gå med järnväg. Hela lokaliseringen av industriområdet bygger på just det, förklarar Björn.

När det gäller fjärrvärmen kommer utöver kommunen även besparingen och kyrkan att kopplas in.

- Senare i höst ska vi ha en information till allmänheten om deras möjligheter att koppla in privata fastigheter på det nya fjärrvärmenätet som vi inom kort börjar bygga.

För Björns del har det gått fort. Stormen Gudrun satte fart på hans verksamhet och de insatser hans maskinserviceföretag då gjorde har bidragit till att Björn nu på flera sätt uppmärksammats. Dels som årets lokala företagare, men även uppmärksamhet i betydligt större sammanhang.

- Det är roligt och hedrande att få vara med på kungamiddagar, säger Björn.

Det som en motvikt till det tuffa entreprenörlivet.

Samtidigt är det ingen tvekan om att den uppmärksamhet hans insatser skapat samtidigt har underlättat den jättesatsning i Älvdalen som nu inletts.

- Jag måste bara få säga att jag har bästa tänkbara stöd både från kommun och från min bank, säger Björn. Redo att elda upp 150 miljoner kronor för att skapa en bättre miljö och nya arbetstillfällen.

För Älvdalens kommun är en lång väntan på en stor industrietablering nu över i Märbäck och fler kan nu följa i Björns spår.

- Företag som har behov av värme kan säkert komma att lokalisera sin verksamhet hit till Märbäck, misstänker Björn Antonsson.

Mer läsning

Annons