Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bibliotek bricka i högstadiefråga

/
  • Fritids har nu flyttat in i aulan och därför finns det inte längre plats för biblioteket i skolans lokaler.

I Idre ligger biblioteket mitt i skolan. Något som gör att det lagstadgade skolbiblioteket finns på plats. Samtidigt behövs bibliotekets yta för skolans verksamhet.

Annons

I den lokalutredning som kommunen låtit göra efter det att fritidsmodulerna i Idre plockats bort, så behövs nya ytor. Både för undervisning, fritidshem och lärarnas behov. Strandskolan behöver mer utrymmen och lokalutredaren, Bo Strömberg, lämnade ett förslag som gick ut på att fritids flyttade in i gamla aulan, medan biblioteket skulle flyttas till Forsgården.

Under julen har också fritidsbarnen fått sina lokaler iordninggjorda i gamla matsalen/aulan, och inför julen påbörjades en flytt av biblioteket till Forsgården, vars lokaler redan används till musikundervisningen.

– Det var ett verkställighetsbeslut utifrån skolans lokalbehov, säger kommunchef Stefan Linde.

Beslutet var aldrig förankrat i barn och utbildningsnämnden, bun, och ledde till att buns ordförande Lisbeth Mörk-Amnelius tog ett beslut som innebar att den påbörjade flytten avbröts och biblioteket blir kvar med sin verksamhet i skolans lokaler.

Mörk-Amnelius hänvisar till de nuvarande ekonomiska ramarna och förklarar i en skrivelse att det är uteslutet att ta ytterligare kvadratmeter i anspråk. Verksamheten vid Strandskolan måste använda de lokaler som finns i Strandskolan, skriver Mörk-Amnelius.

"Om Strandskolan lokalmässigt inte räcker till får det beaktas när beslutet om högstadiets placering ska tas", fortsätter Mörk-Amnelius.

Biblioteket i Idre ligger inklämt inne i skolans i lokaler. Formellt är inte en skola öppen för allmänheten utan ska vara en trygg plats för elever och personal. Samtidigt innebär biblioteket att skolansvariga inte kan neka besökande till biblioteket tillträde till skolan.

Det nya lagkravet på ett skolbibliotek uppfylls nu i Idre, men det skulle även fungera med skolbibliotek på Forsgården, som ligger granne med skolan.

Mer läsning

Annons