Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ytterligare ett "hedersmord"

Annons

Svensk lag gäller i Sverige. Gärningsmannen ska självklart dömas för mord. Kulturskillnaden mellan svenskt och kurdiskt kan inte godkännas som förmildrande omständighet. Det är viktigt att den svenska rättvisan härvidlag gör en skarp markering. Bara att uppmana till hedersmord bör rimligtvis vara en straffbar gärning enligt svensk lag, som förbjuder maningar till lagbrott.

Kvinnlig frigörelse och jämlikhet är totalt främmande begrepp i många kulturer eller rättare sagt underavdelningar av kulturer. Hedersmord på självständiga döttrar förekommer framförallt i landsortsmiljöer i mellanöstern, där gamla feodala värderingar fortfarande gör sig gällande men är ovanligare hos storstadsbefolkningen. Fenomenet påträffas både hos muslimska och kristna kretsar i området.

Vad kan göras i Sverige? Att förbjuda människor att hysa grymma och ålterdomliga värderingar är naturligtvis omöjligt. Ett rättssamhälle bestraffar gärningar - inte tankar och värderingar. Värderingar ändras genom opinionsbildning, som är ett långsiktigt och tidsödande arbete.

Ett viktigt steg i opinionsbildningen mot så kallade hedersmord är att engagera modernt tänkande kurder med flera invandrarrepresentanter i kampen. Många kulturkonservativa invandrare i Sverige har säkert lättare att lyssna på sina egna än på svenskar. Och det handlar inte bara om en besvärlig språkklyfta.

Tongivande kurdiska ledare i Sverige bör dessutom avkrävas sin syn på hedersmord. Man ska försöka framtvinga en kurdisk debatt i frågan och om möjligt tvinga in de svenska kurderna i det officiella samtalet i Sverige.

Kulturell isolering i det nya hemlandet är den viktigaste förutsättningen för hedersmordens och andra omänskliga sedvänjors fortbestånd.

Kampen mot dessa sedvänjor sammanfaller med kampen för invandrarnas emancipering i det svenska samhället. Hets mot kurderna som grupp däremot förstärker enbart den kulturkonservativa slutenheten. Det är inte kurder och andra invandrare som ska bekämpas utan hedersmorden. En nog så viktig distinktion i tider, där främlingsfientliga krafter och kretsar påpassligt utnyttjar hedersmord och andra invandrarrelaterade tragedier för rasistiska och extrempolitiska syften.

Mer läsning

Annons