Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

WäX-kraft bör få näring från privata alternativ

Annons


Revisionsrapporten redovisar att kostnaden hittills för projektet, som skulle ge en bättre sjukvård i Dalarna och Gävleborg, har kostat skattebetalarna mellan sex och sju miljoner. Pengar som inte har förbättrat sjukvården för Dalarnas befolkning.

Vi moderater anser därför att frågan om projektets fortlevnad måste diskuteras

under den närmaste tiden.

Att arbeta vidare med ett politiskt projekt, där några ledande politiker och tjänstemän jobbar med något som inte har förankring hos vare sig befolkningen eller verksamheten, anser vi som uteslutet.

Sjukvården förändras i mycket rask takt och många åkommor som var regionsjukvård för några år sedan är i dag länssjukvård.

Det innebär att man måste se över sjukvårdssökandet för patienten.

Vi moderater har därför hela tiden förespråkat ett fritt vårdsökande i hela landet för Dalarnas befolkning.

När beslutet om WäX-kraft togs saknades helt koppling till vård utförd i alternativa driftformer. Man utgick ifrån och

utgår fortfarande ifrån att landstingsmonopolet ska bestå.

Vård utförd i alternativ driftform ingår i den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården.

I visionsdokumentet skrev man att välinformerade patienter måste ges större valfrihet. Men projektet erbjuder inga möjligheter till detta. Valfriheten måste därför gälla för alla patienter och det är anmärkningsvärt att man bortser från detta i arbetet.

Låter man inte personal som vill, arbeta

under andra förutsättningar, kommer landstinget Dalarna att tappa kompetens till andra delar av landet, samtidigt som många kreativa individer inom vårdsektorn kommer att undvika vårt län.

Mångfald i vården är enligt den nationella handlingsplanen en nödvändighet. Dock har det inte anammats av landstinget Dalarnas socialdemokrater och vänsterpartister.

Den negativa attityden till vård i alternativ driftform innebär att regionen tappar attraktionskraft. Vi anser därför att om WäX-kraft ska fortsätta, så måste projektet omarbetas och tillföras en framåtriktande och modern syn på patienten och entreprenadlösningar.

Om förändringar ska få något fotfäste så måste de komma underifrån och vara

anpassade till den verklighet som sjukvården arbetar i. Att fortsätta som i dag

avvisar vi moderater bestämt.

Att landstinget Dalarna ska samarbeta med andra landsting tycker vi är bra. Men detta bör ske, inte bara med landstinget Gävleborg, utan Sverige ska ses som en helhet.

För den högspecialiserade vården kan också Sverige vara för litet. Det slutgiltiga målet bör vara en gränslös sjukvård.

JAN WIKLUND

Mer läsning

Annons