Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Visst ska barn få vara barn

Annons

Skollagskommittén föreslår att förskolan blir en för barnen frivillig del av det allmänna skolväsendet. Det är ett alldeles naturligt steg att ta eftersom förskolan sedan 1998 arbetar med en egen läroplan. Att förskolan redan arbetar efter en läroplan borde således knappast vara en nyhet för Kommunals ordförande.

Att lagen använder begreppet elev och undervisning är endast en lagteknisk och inte en politisk eller pedagogisk förändring i synen på förskolan. Det innebär på inget sätt att förskolan ska bli mer lik grundskolan. Barn är barn i förskolan och så kommer det att förbli.

Språkbruket i lagen ändrar inte på det och är inte mer dramatiskt än att barn i lagteknisk mening är patienter hos barnläkaren och inte konstigare än att de elever som går i vuxenutbildningen fortsätter att vara vuxna trots att de också kallas elever.

Undervisningen i förskolan bygger på en helhetssyn på barnen och deras behov och utvecklingsmöjligheter. Leken, skapandet och barnets eget utforskande är grundstenar i förskolans verksamhet och lusten och glädjen över nya upptäckter är viktiga drivfjädrar.

Det som kännetecknar den svenska förskolan är just denna inriktning i pedagogiken.

Personalens kompetens och medvetenhet om varför man arbetar som man gör är den viktigaste garantin för att förskolans pedagogik inte ersätts av en pedagogik utvecklad för grundskolans elever.

Vill man stärka denna garanti så gör man det bäst genom att skapa goda möjligheter för alla anställda inom förskolan att utveckla sin kompetens.

Därför har Lärarförbundet i många sammanhang påtalat vikten av och krävt att barnskötarna erbjuds goda möjligheter att vidareutbilda sig till förskollärare och uppmuntras till detta.

Vi anser att en kvalificerad utbildning på högskolenivå är det bästa sättet att tillvarata barnskötarnas kompetens och se till att den läggs till grund för ytterligare kvalitetsutveckling av förskolan.

Och låt oss väldigt klart tydliggöra följande. När vi ställer detta krav så är det ett mycket starkt erkännande av barnskötarnas kompetens. Det är vår övertygelse, vilket också bygger på goda erfarenheter, att barnskötarna framgångsrikt kommer att kunna tillgodogöra sig en vidarutbildning till förskollärare. God kompetens är nästan alltid den viktigaste grunden för att kunna tillgodogöra sig kvalificerad utbildning.

Birgitta Sundkvist och Peter Hultqvist påstår att förslaget innebär att föräldrars rätt att välja antingen förskola eller familjedaghem skulle minska när det i stället är precis tvärtom. Äntligen ska föräldrar få rätt till den lärande- och omsorgsform de själva tror är bäst för deras barn.

I dag kan kommunerna tvinga föräldrar att acceptera en plats i familjedaghem även om de önskar förskola för sina barn. Det som skollagskommittén nu föreslår är att kommunerna inte längre ska kunna smita undan sitt ansvar för att det finns förskola till alla som så önskar.

Lärarförbundet menar att skollagskomittén lägger en god grund för framtidens skola och förskola. Att stärka förskolan och förskolans ställning i samhället borde vara ett gemensamt intresse för både Lärarförbundet och Kommunal.

Grunden för ett gemensamt arbete med det syftet kan ligga i att båda förbunden gemensamt kräver att barngrupperna i förskolan måste bli mindre.

Och som sagt. I förskolan måste barn alltid få vara barn och personalens utbildning och kompetens är den viktigaste garantin för det.

ANITA ERIKSSON LÄRARFÖRBUNDET I DALARNA

Mer läsning

Annons