Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft på Fjällberget?

Annons

Länsstyrelsen har bett Dalarnas 15 kommuner att yttra sig över utredningen "områden av riks-intresse för vindkraft".

I utkastet till remissvar nämns Fjällberget och "höjder nordost om Väsmans sjösystem".

- Förslaget till yttrande innebär inte att vi säger att det är lämpliga områden för vindkraftverk. Däremot säger vi att där råder de rätta vindförhållandena, förtydligar kommunalrådet Roger Stål (s).

Av skrivelsen framgår att vindmätningar pågår i en av masterna på Fjällberget. Vidare heter det att det kan "vara lämpligt att lokalisera vindkraftverk på berg som redan är exploaterade med lift-anläggningar och dylikt".

Roger Stål är dock tveksam till att tillåta en så kallad vindkrafts-park med ett antal stora snurror i detta område.

- Runt Fjällberget finns bebyggelse och satsningen på vindkraft får inte komma i konflikt med boendemiljöer, friluftsliv och turism.

Däremot är han försiktigt positiv till att vindkraftverk sätts upp på Silkomhöjden, beläget nordväst om Fredriksberg och på gränsen mot Vansbro kommun.

Det skånska företaget Eolus Vind AB har under några år planerat för vindkraftverk på Silkomhöjden. Planerna har inte skrinlagts trots att väderlekstjänsten SMHI med vindmätningar kunnat visa att förutsättningen för effektiv och lönsam vindkraft är betydligt sämre här är än på exempelvis Västgötaslätten och Hallandskusten.

I utkastet till yttrande anges också att kommunen ser Laxhöjden i Säfsnäs som ett lämpligt område.

Länsstyrelsen vill även veta kommunens inställning till vindkraftverk på Tyberget, även det i Säfsnäs. Vad gäller Tyberget så föreslås att kommunen genom kommunstyrelsen ställer sig avvisande.

Skälet är att det finns bebyggelse endast 250 meter från toppen och att toppen är för liten för att rymma en vindkraftspark på 1,5 kvadratkilometer.

I samtal med NLT vill Roger Stål betona att remissyttrandet till länsstyrelsen inte är det samma som att sista ordet är sagt från kommunen om eventuella vindkraftverk.

- För det första tar vi nu inte ställning för X antal vindkraftverk och om de ska stå på rad eller i fyrkant.

- Blir det aktuellt så måste intressenten först lämna in ansökan om bygglov och därefter följer en process med samråd och så vidare.

- Men visst, allmänt sett är jag positiv till en satsning på förnyelsebar energi, säger kommunalrådet.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons