Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft bra för Älvdalen

Annons

I ett flertal insändare har det pågående vindkraftprojektet i Älvdalen hårt kritiserats på i många stycken osakliga grunder. Det har därför inte känts som särskilt meningsfullt att besvara dessa. Dock kan det vara av interesse framförallt för den utomstående som fått ta del av dessa insändare att få några klarlägganden. Det handlar om en relativt liten grupp som försöker uppbåda ett motstånd mot de planer som finns på en vindkraftanläggning på Granberg.

Till hjälp att genomföra projektet finns Vindkompaniet AB som gör nödvändiga förundersökningar inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, som fanns utställd på Älvdalens bibliotek tidigare i vår och som dessutom håller i tillståndsprocessen.

Någon "bullermatta" eller orimlig ljudpåverkan kan inte komma ifråga med det stora avståndet till närmaste bebyggelse. Inte heller placeras anläggningen i någon fäbodmiljö eftersom det är 3,5 kilometer till närmaste sådan. Att vindkraftverken syns på avstånd är en annan sak. De röda positionsljusen på vindkraftverken blir ett på vardera navet och inte som påståtts i insändarna ett i varje vingspets.

Någon fara för fåglarna utgör inte vindkraftverk, vilket också ornitologerna verifierat. En stor fördel med vindkraftverk är den ringa påverkan på miljön i samband med byggnationen. Betongfundamenten täcks med samma material som omgivningen ända intill pelarna som bär nav och vingar. Vill man i en framtid ta bort vindkraftverken låter sig detta göras utan bestående påverkan på den ursprungliga marken.

I södra Sverige bygger man vindkraftverk på 10 meters höjd som går mycket bra samtidigt finns det vindkraftverk på 800 meters höjd som inte alls är i närheten av produktionen på till exempel Hunflen i Äppelbo. Detta innebär att höjden inte har en avgörande betydelse utan att omgivningarnas topografi är styrande. Granberg ligger högt och fritt och utgör därmed en bra plats som dessutom har tillgång till bra infrastruktur i form av vägar och elnät. Att det också är mer än tre kilometer till närmaste bebyggelse är ytterligare en positiv aspekt. Granberg är inte den enda tänkbara platsen för vindkraftverk i Älvdalen, det finns flera men där man av militära skäl inte får bygga idag.

Med den stora importen av kolkraft, växt-huseffekt och ökad energikonsumtion samtidigt som vattenkraften sviktar vissa år är vindkraften viktig att bygga ut i de delar av landet där vindarna är tillräckliga. Dalarna har några sådana områden som behöver ta sin beskärda del och låna ut några platser för åtminstone 20-25 år. Ingreppen är försumbara i förhållande till den nytta som följer med.

Vi har full förståelse för att en och annan kan känna oro för detta nya inslag i Älvdalen. Dock skall man komma ihåg att många människor har levt ett alldeles utmärkt liv i många år med vindkraftverk på mycket närmare håll och i större omfattning än vad som kan bli fallet här.

Vindkraften är en oslagbar energikälla som tar vara på en oändlig resurs utan att förorena vår miljö. Att alla Älvdalingar dessutom erbjuds bli delägare i vindkraftverken är en stor bonus. Gensvaret är stort, mer än 120 intresseanmälningar har hittills kommit in och fler kommer fortfarande.

Vi kommer inte att besvara och hålla igång en fruktlös diskussion via insändarsidorna fortsättningsvis utan det får räcka med dessa klarlägganden och att många av oss Älvdalingar varav den stor del av de boende i Rämma är positiva till projektet.

För Älvdalsvind, ekonomisk förening

Rolf Rämgård, ordförande

Anders Östberg, sekreterare

Mer läsning

Annons