Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Villaägarna ska få nya elmätare

Annons

I dag får Falu Elverks kunder fem räkningar per år. På fyra av dem betalar de en preliminär förbrukning. Detta för att deras mätare bara läses av en gång per år. Det är därför först i slutfakturan som dessa preliminära beräkningar justeras mot den mängd el de faktisk förbrukar.

Så arbetar de flesta elföretag och det är inte bra anser regeringen. Den gav energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på en annan tingens ordning.

Grunden i det förslaget, som nu är ute på remiss, är att alla som förbrukar mer än 8 000 kwh ska ha avläsning av mätaren en gång i månaden och förbrukningen anges på fakturorna.

Falu Elverk har redan förberett sig på att kraven kan komma att ändras. Under de senaste åren har elverket testat fyra olika system för fjärravläsning av mätarna i ett antal områden där nu 3 500 kunder fått nya mätare.

- Ja vi kan sitta här på elverket och läsa av mätarna på datorn, säger driftschef Ulf Hellström.

Enligt planerna kommer de kunder som nu har nya mätare att inom en nära framtid att få räkningar på exakt förbrukning.

- Ja, vi vill testa hur det här fungerar, säger Ulf Hellström.

Skillnaden på de testade systemen är att en del samlar in timvärdena och ringer in dem till datorn på natten. Det innebär 8 760 mätvärden per villa och år. De övriga läster bara av mätarställningarna en gång per dygn.

Om beslutet om ändrade krav tas i vår innebär det att alla som förbrukar 8 000 kwh ska ha sina nya mätare installerade före 1 juli år 2006. Inklusive dem som redan finns nyuppsatta innebär det 17 000 nya mätare. Dessa kommer att kosta Falu Elverk 30 miljoner kronor att installera.

Beräkningarna är gjorda på att det bara är tätorten får timvisa avläsningsmätare medan landsbygdsmätarna bara avläses en gång per dygn.

Men det är för dagen lite oklart om vilken typ av mätare som kommer att krävas och hur långtgående kraven på hur många som ska ha nya mätare kommer att bli.

Energimyndigheten har i sitt förslag även tagit med hyreslägenheterna som då skulle få nya mätare innan 1 juli år 2009.

Falu Elverk har totalt 30 000 kunder och skulle alla mätare ha timavläsning kostar det hela 70 miljoner kronor.

- Och det protesterar branschen emot för det kostar oerhört mycket i förhållande till nyttan, säger Ulf Hellström.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons