Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill ha säkrare trafik

Annons

Gruppen menar att kommunens planförfattare fört fram en hel del bra förslag till trafiklösningar men att det måste förstärkas på vissa punkter.

Medborgargruppen vill stänga Lekattvägen för trafik, och som en följd av det få till en obruten trottoar på Rättviksvägen till gagn för skolbarn och andra gångtrafikanter.

Mycket i medborgargruppens yttrande handlar om de oskyddade trafikanterna. Gator och vägar väster om Tällbergsvägen är ofta smala med trottoarer som är i smalaste laget. Det handlar om att få till en trafiksituation där gående och cyklister ska känna sig säkra. Som en följd av det ska det vara 30 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet.

Ronny Svensson för också fram bussproblematiken. Kommunens förslag om busshållplats för skolelever och andra studerande vid gamla brandstationen är inte bra. Ett bättre ställe är mellan före detta tingshuset och Gästis.

En av de boende i området, Liss Kerstin Holmdahl, håller med Svensson.

- Jag är bekymrad. 30 kilometer i timmen vore underbart.

Hon menar vidare att en enkelriktning av Rättviksvägen är att föredra. Hon välkomnar vidare gång- och cykelvägar.

Ronny Svensson understryker att medborgargruppen mött en positiv attityd från kommunens sida. Samtidigt kastar han en blick på Rättviksvägen och noterar den smala trottoaren där det ju knappt går att mötas.

- Förutom många skolbarn i området bor det en hel del äldre här.

Han menar att inte minst de äldre är utsatta, inte minst på vintern, då den redan smala trottoaren blir ännu smalare med tanke på is och snö på trottoarkanten.

- Många äldre vågar sig nästan inte ut, och isoleras därmed vintertid.

Ronny Svensson tycker att medborgargruppens förslag kommer att gynna alla parter i trafiken.

- Det finns inga förlorare.

CHRISTER KLOCKARÅS

Mer läsning

Annons