Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vill fördela pengar själva

Annons

Kommunstyrelsen har skickat en skrivelse till regeringen, i vilken man ber om att på försök få fördela pengarna till barnomsorgen som kommunen själv vill.

- Vi är ett antal kommuner som vill bli försökskommuner för en verksamhet där vi själva fördelar medel för barnomsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Gun Drugge (c).

I dag går subventionerna till förskoleverksamheten i kommunen. Drugge menar att man då inte har möjlighet att fördela medlen rättvist till alla föräldrar.

Hon skulle i stället vilja se att föräldrarna själva får bestämma vad de vill göra med sin del av bidragen.

- Vi tycker att man ska kunna ge en summa för att du ska kunna vara hemma och ta hand om ditt eget barn.

Kommunen skulle kunna fördela bidragen på ett sätt så att pengarna kommer alla barnfamiljer till del, oavsett vilken typ av barnomsorg föräldrarna valt för sina barn.

Bakgrunden till skrivelsen var en kd-motion till kommunfullmäktige, som ville slå ett slag för det kommunala självstyret. Kommunfullmäktige biföll motionen, men Gun Drugge hyser ingen större förhoppning om att få ett positivt besked från statligt håll.

- Vi får troligtvis nej, men vi ville ändå uttrycka vår vilja, säger hon.

Fritidshus kan bli året-runt

u Verksamhetsområdet för Säters kommuns vatten- och avloppsnät utökas med ett område i Daniels hage strax söder om Ljusternbadet i Säter.

Det beslöt kommunfullmäktige vid senaste sammanträdet.

Därmed blir det en lösning på avloppsfrågan för området som gör det möjligt för permanent boende i området där det i dag finns fritidshus.

En detaljplan för området som även den ska upp till kommunfullmäktige är också på gång. När den är fastställd kan fem arrendetomter säljas och det blir möjligt att göra om fritidshus till permanent boende.

Redan nu har ett nytt hus börjats byggas på en av tomterna.

Barnen har påskgudstjänst

MATEJ SLAVIK

Mer läsning

Annons