Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktiga samhällsfunktioner får företräde med förnuft

Annons

Ledningsrättslagen (från 1973) syftar till att infrastruktur som på ett eller annat sätt bedöms som samhällsviktig ska kunna dras fram över landet på ett effektivt sätt, utifrån behov och miljöförutsättningar. Konkret och för dagens situation så innebär detta att tele- och mobilkommunikationerna ska kunna fungera över hela landet, så även i Dalarna, precis på samma sätt som vi resonerar kring satsningar på vägar, järnvägar, vatten och avlopp.

Nu finns ett lagförslag hos riksdagen som innebär en mindre justering av ledningsrätten, som går ut på att man ska kunna samutnyttja master. Detta är en förutsättning för skapandet av moderna kommunikationssystem. Att på ett bra sätt kunna nyttja den trådlösa tekniken bidrar till att förbättra förutsättningar för alla som bor i länet och för våra företag, men skapar även nya möjligheter för andra sektorer inom samhället, både på kort och lång sikt. Exempel på det är polis, ambulans, brandkår och räddningstjänst, där man i dag har olika kommunikationssystem som gör att man inte kan samverka på ett effektivt sätt. Detta är livsviktigt för oss alla, inte minst för oss som lever i ett så vidsträckt län.

Förslaget till ändring av ledningsrätten har tyvärr skapat en del oro bland människor och många undrar hur de nya masterna kommer att påverka vår natur och oss som människor.

För det första, när det gäller antalet master är det viktigt att notera att med de föreslagna förändringarna kommer vi att behöva färre antal master och detta innebär i sin tur att den faktiska påverkan på vår natur blir mindre. När det sedan gäller masternas placering är självfallet även vi måna om att naturen skyddas i så stor utsträckning som möjligt.

Därför känns det bra att konstatera att ledningsrätten inte upphäver den kommunala bygglovsprocessen, utan att operatörerna även fortsättningsvis måste ansöka om nödvändiga bygglov innan nya master kan sättas upp. Detta betyder även att de omkringboende och berörda måste tillfrågas och att man som vanligt måste ta hänsyn till känslig natur- och kulturmiljö.

Sedan till strålningen kring masterna, här kan vi konstatera att enligt de rapporter som Statens strålskyddsinstitut (SSI) lagt fram ligger strålningen som uppmätts kring masterna för mobiltelefoni under de fastställda gränsvärdena för vad enskilda normalt kan utsättas för.

Den nya generationens mobiltelefoni och tillgången till informationssamhällets tjänster är en viktig förutsättning för tillväxt och regional utveckling och för att människor ska kunna kommunicera med varandra, både privat och i arbetet.

Med den nya tekniken kan vi utveckla kommunikationssystemen mellan samhällets alla sektorer, vilket bidrar till att minska avståndet mellan människor, företag och samhället. Därför ställer vi oss också positiva till de föreslagna förändringarna i ledningsrättslagen.

PER ERIK GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons