Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktig debatt i Falu Kuriren

Annons

Falu Kurirens ledarsida diskuterar (21 januari) de politiska partiernas förmåga att rekrytera vettiga personer till den kommunala politikens uppdrag.

Diskussionen är mycket viktig både när det gäller att bilda demokratiskt representativa fullmäktigeförsamlingar och att skapa kraftfulla ledningar i kommunerna.

Partierna har, precis som allt annat, ändrat karaktär under de senaste decennierna. Partier som mitt eget socialdemokratiska parti fyllde förr i tiden en mycket viktig roll som mötesplats och kunskapskälla för mängder utav människor som var utestängda från traditionell utbildning.

Eftersom jag själv är uppväxt i ett litet brukssamhälle med stark socialdemokrati har jag, fast jag bara är 46 år, studerat kommunalpolitisk A-skola genom Brevskolan och ledarskapsutbildning genom ABF. Mor läste engelska och Far samhällskunskap på samma sätt. Ett socialdemokratiskt möte samlade ensamt ansenliga delar av brukssamhällets innevånare.

I dag är det annorlunda. Medierna ger varje sekund information, kunskaper och analyser som vida överstiger den upplysning ett partimöte kan erbjuda och den studiebegåvade har, oavsett bakgrund, full tillgång till välfärdssamhällets högskolor och universitet. Partilivet blir således en angelägenhet för färre medborgare. Denna utveckling påverkar framförallt partiernas förmåga att bilda representativa fullmäktigeförsamlingar.

Fullmäktige är att likna vid en liten "riksdag" där ledamöterna en gång i månaden samlas för att pröva och godkänna kommunstyrelsens förslag och åtgärder. Efter snart 4 år i fullmäktige i Falun upplever jag mitt uppdrag som både intressant och meningsfullt.

Men jag kan inte blunda för att partiernas rekryteringsproblem riskerar att på sikt urholka representativiteten. Vi valda ledamöter kan bli för "udda" i förhållande till Falubon i stort.

Därför skulle jag gärna arbeta för reformer som gjorde det möjligt för andra än partianslutna att väljas till fullmäktige. En stad som Falun behöver definitivt ett offentligt och öppet forum för debatt och beslut i gemensamma frågor.

Istället för att ständigt diskutera att minska på antalet mandat i fullmäktige borde vi tala om hur engagerade och intresserade medborgare utanför partierna ska kunna få tillgång till de folkvalda stolarna.

Kommunerna behöver också tydliga och handlingskraftiga ledningar. För Faluns del är kanske det nyligen antagna näringslivsprogrammet det viktigaste styrdokumentet för de kommande åren.

Programmet är definitivt angeläget för alla Faluns förvaltningar och nämnder. Vår stads utbildningar, ungdomsverksamheter, kulturliv, idrottsverksamheter, vägar, företagande och vår förmåga och vilja att samverka och kommunicera med grannkommuner och närregioner är olika delar av samma sak.

På samma sätt är polisarbetet, den lokala drogpolitiken, sjukvårdens tillgänglighet, bostadsbyggande och stadsplanering delar av samma helhet. På samma sätt påverkar stora underskott i någon del av kommunens ansvarsområden andra områdens utvecklingsmöjligheter.

Ska vår stad utvecklas och förbättras för alla medborgare så krävs därför, anser jag, en mer tydlig styrning av kommunen. Kanske borde den nya majoriteten efter valet i september ta initiativ till en mer fast ledningsgrupp för alla kommunens ansvarsområden? Ingår socialdemokraterna i den nya majoriteten kommer i vart fall jag att lägga förslag i den riktningen.

WIDAR ANDERSSON

Mer läsning

Annons