Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Vi vill sänka rovdjurstrycket"

Annons

1. Ska Orsa, med cirka 7 000 invånare, fortsätta att vara en egen kommun?

- Ja.

2. Hur ska vi locka fler att flytta till Orsa?

- Genom ett långsiktigt och tålmodigt arbete med utvecklingsfrågor. Grunden är bra kvalitet inom skola och omsorg och där finns en hel del att göra. En bra infrastruktur är viktig, inte minst bredband till alla hushåll. Vi har många attraktiva boendemiljöer i Orsa som kan utvecklas, bland annat vid Orsasjön i Lisselhed.

3. Hur ska vi minska arbetslösheten och framförallt ungdomsarbetslösheten?

- Satsa på praktik- och lärlingsplatser för ungdomar. Jobb skapas framförallt i företagen. Kommunen ska ha ett aktivt näringslivskontor och det måste vara enkelt för företag i kontakten med kommunen i till exempel tillståndsfrågor. Lyfta fram och uppmärksamma goda exempel och duktiga entreprenörer och människor. Framgång föder framgång. Småföretagarnas betydelse för Orsas och Sveriges utveckling måste lyftas fram.

4. Hur ska vi skapa ett levande centrum?

- Genom att satsa på innehåll, service och aktiviteter. Det är viktigare än ny asfalt. Kommunen kan till exempel bistå med skola, kulturhus/bibliotek och medverka till att bion renoveras. Vi har många bra butiker i Orsa som kan lyftas fram och marknadsföras som ett alternativ till stora köpcentrum. Järnvägsgatan måste rustas vilket ska ske i samarbete med vägverket eftersom det är deras väg. Något måste göras åt hotellet.

5. Står beslutet om att lägga ner Kyrkbyns röda skola kvar även efter valet?- Det kan inte ha undgått någon att vi i Centerpartiet vill att den röda byggnaden "Älsken sanning och frid" vid Kyrkbyns skola blir kvar som grundskola. Vi anser att utbyggnaden på Berget blir för dyr och motverkar vårt mål om mesta möjliga resurser till lärande. Genom överklaganden har projektet fördröjts. Så länge det finns en strimma hopp, så håller vi öppet för att beslutet kan rivas upp. Det förutsätter att planerna inte hinner gå för långt och för mycket pengar lagts ner i projektet.

6. Hur ska vi göra för att få hit fler företag? Behövs nya hantverkshus?

- Genom att kommunen har en tydlig strategi för utvecklingsfrågor och ett aktivt näringslivsarbete. En bra kvalitet inom skola och omsorg lockar människor och företag till kommunen. Bra infrastruktur i form av bredband. Eftersom vi i kommunen har enbart småföretag så är Centerpartiets arbete med att driva en offensiv småföretagarpolitik för hela landet oerhört viktigt för Orsa. Om det finns en marknad för fler hantverkshus så är vi inte främmande för tanken att bygga nytt, men i första hand måste de lokaler som finns tomma tas i bruk.

7. Skollokaler har diskuterats. Vilka förslag har ni till att Orsaskolan ska få ändamålsenliga studielokaler?

- Orsaskolan är i stort behov av modernisering. Bland annat måste miljön i matsalen förbättras. Vi har länge påpekat behovet av resurser till upprustning av kommunens skolor. Det är därför vi inte vill bygga ny skola på Berget.

8. Vilken inställning har ert parti i rovdjursfrågan?

- Vi vill sänka rovdjurstrycket radikalt i kommunen. Max 2-3 vargföryngringar i hela Dalarna. Möjlighet till fäboddrift måste säkras. Ja till fortsatt vargjakt. De nyinrättade viltförvaltningsdelegationerna, som ska säkra det lokala inflytandet, måste ges tydligare befogenheter.

9. Ungdomens Hus står utan lokal. Vilket är ert förslag att lösa lokalfrågan?

- Vi vill göra en satsning på biografen och, om det behövs, intilliggande Bergslagsgården som framtidens Ungdomens Hus. Bion behöver under alla omständigheter en upprustning och modernisering. En kombination är bra, vi får lokaler med bra läge för Ungdomens Hus samtidigt som bion rustas. En bio hör till ett levande centrum.

10. Ska Orsa satsa på vind och vattenkraft?

- Ja. Centerpartiet har drivit på för vindkraftutbyggnad i kommunen. Vi har också krävt att Stackmoradammen och Älvho ska få byggas ut med vattenkraftproduktion. Det kommer vi att fortsätta med. Vi vill att kommunen utreder möjligheten att investera i vindkraft för sin egen förbrukning.

11. Nämn tre andra frågor ni kommer att arbeta för under perioden.

- Trygghetsboende för äldre. Tillvarata utvecklingskraften i Orsas byar. Lokal mat ska prioriteras vid upphandlingar.

Fakta: Centerpartiets valsedel

1. Mikael Thalin, Åberga

2. Anne Marie Fröjdh, Heden

3. Håkan Yngström, Ön

4. Johan Smids, Born

5. Bernt Westerhagen, Lindänget

6. Sophie Fröjdh, Heden

7. Jimmy Olsson, Sandhed

8. Rosanna Thyrén, Skattungbyn

9. Bo Lindblad, Lisselhed

10. Kristina Slott, Kyrkbyn

11. Ingrid Nordgren, Lindänget

12. Ronnie Lovén, Kyrkbyn

13. Susann Lindblad, Lisselhed

14. Mats Smids, Born

15. Spiris Kerstin Eriksdotter-Eriksson

16. Jan-Olof Nises, Born

17. Aina Lindblad, Lisselhed

18. Jakob Limby, Stenberg

19. Karin Finnpers-Wahlund, Berget

20. Lars-Erik Björkkvist, Mickelvål

21. Anita Seldée, Hansjö

Mer läsning

Annons