Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi ger oss inte om familje- politiken!

Annons


Lindgren och Sacrédeus hävdar att centerpartiet "lämnat sin tidigare familjepolitiska hållning".

Det är rätt att de förslag vi har är delvis nya. Men grundtanken är densamma, att alla föräldrar ska ha råd att vara mer med sina barn.

Vi vill öka familjernas valfrihet genom större ekonomiskt utrymme och incitament att korta tiden på dagis för barnen. Under 30 år har vi mött ett kompakt motstånd från socialdemokraterna mot att se familjepolitiken som en livskvalitetsfråga. Men vi ger oss inte.

Det finns en stor önskan hos många föräldrar att få mer tid med barnen, att kunna korta arbetstiden.

Därför ökar vi barnfamiljernas ekonomiska utrymme genom att fördubbla barnbidraget från 950 till 1 900 kronor per månad, åren 1-5. Totalt innebär det att barnfamiljerna tillförs 57 000 kronor per barn under fem år.

Barnbidraget kom till tack vare Bondeförbundet. Då för att ge alla möjligheter att köpa kläder och skor, I dag handlar det om att kunna köpa sig tid.

Vi förstärker föräldrapenningen både i golv och tak för att underlätta för dem som i dag knappt får något som står utanför systemen.

Centerpartiets förslag innebär en föräldraersättning på lägst 200 kronor under 390 dagar samt en ersättning högre än 60 kronor under 90 dagar. Det är en klar ekonomisk förbättring för dem som har det knapert, jämfört med dagens nivåer.

Höjningen av taket gör att även de med högre inkomster, ofta män av någon oförklarlig anledning, ges möjlighet att ta ut ledighet för att tillbringa mer tid med sina barn.

Vi accepterar maxtaxan och ser gärna deltidstaxor på dagis och där avgiftsfri halvtid är en möjlighet.

Det bör även införas en rätt att vara föräldraledig upp till halvtid tills barnet fyller åtta år. Allt för att kunna korta vistelsetiden på dagis och ge föräldrar mer tid med barnen.

Vi vill återinföra en etableringsfrihet och krav på att det offentliga stödet ska gå även till andra former av barnomsorg än kommunala.

Dessutom vill vi genomföra en rejäl sänkning av skatten på låga och normala inkomster, vilket flertalet barnfamiljer skulle ha glädje av.

Många timmar har lagts ned på att hitta ett gemensamt borgerligt förslag. Det har inte lyckats.

I stället har vi valt att utveckla vår familjepolitik genom att mer bygga på befintliga system som barnbidrag och föräldraförsäkring.

Centerpartiet satsar netto sex miljarder (!!) mer än regeringen på barnfamiljerna. Våra förslag omfattar alla, även dem som väljer att stanna hemma på heltid, ökar barnfamiljernas valfrihet och ger mer tid med barnen.

"Häng på" kd, för barnens skull!

KENNETH JOHANSSON

Mer läsning

Annons